InfoFoto: Printscreen - RTK

U Kragujevcu otvorena Kancelarija za prevenciju nasilja

Autor: InfoKG
14:30 | Ponedeljak, 23 10 2023

Razgovori sa žrtvama i počiniocima maloletničkog nasilja i nasilja u porodici, kao i pravljenje sistemskih predloga i pronalaženje konkretnih i adekvatnih odgovora na rastući talas nasilja, osnovni su ciljevi Kancelarije za prevenciju nasilja koja je otvorena u Kragujevcu, piše Nova.rs. Kancelarijom rukovodi specijalni pedagog Boris Herman, stručnjak s višegodišnjim iskustvom u prevenciji poremećaja ponašanja kod dece i mladih.

Kancelarija je otvorena kao jedna od usluga u okviru Udruženja građana Centar za socijalne inovacije i integracije (CSII), a svi programi koji se budu realizovali, za pojedince koji potraže pomoć, biće potpuno besplatni.

Boris Herman, rukovodilac Kancelarije istakao je prilikom otvaranja, da će stručni timovi raditi na pronalaženju dugoročnih, a ne “ad hoc” rešenja za prevenciju nasilja. 

Objasnio je da će Kancelarija raditi u tri pravca i da osim savetodavnog i terapeutskog rada sa žrtvama i počiniocima nasilja, njihov rad podrazumeva, kako je rekao i uključivanje celokupne zajednice.

Kroz prvi korak, uz neposredne aktivnosti sa pojedincima koji se obrate za pomoć, sarađivaćemo i sa drugim organizacijama. U situacijama kada prepoznamo da je problem veći, ohrabrivaćemo ljude da se jave Centru za socijalni rad, policiji ili zdravstvenoj ustanovi, ako je potrebno lečenje. U tom smislu, napravićemo registar pružaoca usluga na nivou Kragujevca, uključujući sve državne institucije, ali i privatne ustanove”, naveo je Herman.

Ističe da je u drugom pravcu delovanja Kancelarije za prevenciju nasilja predviđeno da se sprovedu istraživanja u saradnji sa akademskom zajednicom, na osnovu kojih će biti, kako kaže, napravljeni sistemski predlozi za rešavanje određenih problema. 

Hermanov stav je da u prevenciji nasilja ne treba izostavljati ni pozitivne prakse iz drugih sredina, pa će novootvorena Kancelarija, kao treći pravac svog delovanja, upravo raditi na razmeni iskustava i organizovanju stručnih konferencija.

Nasilje ne prepoznaje jednu naciju ili zemlju, ono je prisutno svuda. Zbog toga ćemo organizovati stručne skupove, okrugle stolove sa ekspertima praktičarima iz zemlje i inostranstva, s roditeljima, svim zainteresovanima na nivou grada i regiona centralne Srbije, sve u cilju da izradimo kvalitetne modele za suzbijanje nasilja”, rekao je on.

“Nasilje ne prepoznaje naciju, ili zemlju, ono je svuda”

Boris Herman je kao specijalni pedagog celu svoju karijeru posvetio prevenciji nasilja i kriminaliteta kod mladih.

Sarađivao je sa NVO “Posle kiše” koju su osnovali bivši zatvorenici i sa njima ostvario značajan napredak u radu sa mladima koji su u riziku da ponove krivično delo, kao i na reintegraciji bivših osuđenika.

Kroz dosadašnji rad, uočio je, kaže on, potrebu da u gradu postoji organzacija koja bi povezivala sve relevantne institucije, pa mu je ideja da kroz Kancelariju sprovodi takve aktivnosti.

Kada smo u stručnim krugovma razgovarali kako da sprečimo porast maloletničke delinkvencije, videli smo da je potrebno neko telo koje će da koordinira, ne samo državne institucije, nego i razne preventivne programe, ili aktivnosti koje na lokalu sprovodi neko ministarstvo. Pre svega, mislim na nevladine organizacije koje se bave suzbijanjem određenih oblika nasilja ili suzbijanjem socijalno patoloških pojava, ali i druge organizacije i udruženja koja mogu da pomognu. Konkretno, kada smo radili na sprečavanju maloletničke delinkvencije, imali smo fudbalske klubove koji su bili spremni da potpuno besplatno daju termine deci iz porodica u kojima postoji problem s nasiljem da besplatno treniraju. Upravo ćemo sve takve aktivnosti i programe da objedinimo kroz rad ove kancelarije”, objasnio je Herman.

Kagujevačka kancelarija otvorena je uz podršku Biroa za narkotike i sprovođenje zakona (INL) koji radi u sklopu ambasade SAD u Beogradu i koji u Kragujevcu sprovodi projekat i pilot program usmeren ka prevenciji nasilja.

Već u petak 27. oktobra, ova kancelarija organizovaće međunarodnu stručnu konferenciju “Sprečavanje kriminalne radikalizacije dece i mladih kroz razvoj preventivnih programa na nivou lokalne zajednice”, na kojoj će govoriti stručnjaci iz Srbije i zemalja regiona.

Kancelarija za prevenciju nasilja nalazi se u Ulici Milovana Gušića broj 4. 

Izvor: Nova.rs