Info

Zakazana sednica SG: Odbornici raspravljaju o budžetu za 2023. “teškom” 10,5 milijardi

Autor: InfoKG
10:00 | Sreda, 30 11 2022

Predlog odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023., koji će iznositi oko 10,5 milijardi dinara, najvažnija je tačka 21. redovne sednica Skupštine grada zakazane za 6. decembar. 

Predsednik Skupštine grada Kragujevaca Miroslav Petrašinović rekao je da je loklani budžet za 2023. projektovan u iznosu nešto većem od 10,5 milijardi dinara, a računajući uvećanje kroz usvojen rebalans budžeta za 2022. veći je za 7,4 posto. 

Povećanu prihodovnu stranu budžeta, čini 50 posto prihoda od poreza na zarade koji su uvećani zbog dodatnog upošljavanja, ali i zbog rasta zarada. I dalje je velika zainteresovanost investitora za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta i gradskih parcela, što je uočljivo kroz stanogradnju pa prodaja nefinansijske imovine Grada čini 16% prihoda u budžetu”, kaže Petrašinović.

Ocenjujući budžet grada za 2023. kao razvojni i socijalno odgovorni, Petrašinović je naveo da je na određenim pozicijama predviđeno uvećanje sredstava. 

Za 200 miliona dinara povećana su sredstva za putnu infrastrukturu pa je na ovoj poziciji u 2023. godini 500 miliona dinara na raspolaganju. Budžet za agrar je sa 50 povećan na 70 miliona dinara, a imajući u vidu da su izgradnju i rekonstrukciju dečijih igrališta građani po mesnim zajednicama prepoznali kao veoma korisnu investiciju za sredine u kojima žive, na ovoj poziciji smo u 2023. godini izdvojili dva puta više novca u odnosu na ovu. Povećan je iznos na poziciji za proširenje sistema ulične rasvete i sada je 15 miliona dinara, kao i na pozicijama koje se tiču sanacije, adaptacije i izgradnje zgrada mesnih zajednica. Za energetsku sanaciju i adaptaciju osnovne škole Dragiša Luković Španac budžetom za 2023. godinu predviđeno je 50 miliona dinara, a sledeće godine očekuje nas i izgradnja novog vrtića u okviru jedne od predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad, za koji je opredeljeno 60 miliona dinara. Naredne godine nastavlja se sa rekonstrukcijom fasada za koje je izdvojeno 100 miliona dinara, dok je za završetak radova na izgradnji Trga Vojvode Radomira Putnika opredeljeno 350 miliona. Pored radova koji se izvode u okviru projekta „Čista Srbija“ Grad Kragujevac je za vodovodnu i kanalizacionu mrežu u 2023. godinu budžetom opredelio 230 miliona”, rekao je Petrašinović.

Na 21. redovnoj sednici razmatraće se finansijski planovi ustanova kulture, koji moraju biti usaglašeni sa odlukom o rebalansu, zatim odluke o komunalnim taksama i za zauzeće javnih površina koje prate rast indeksa cena. 

Inače, ovo je pretposlednje zasedanje lokalnog parlamenta u ovoj godini, dok će poslednja sednica biti održana 27. decembra.