Kultura

"Sučeljavanja" Veljka Vučkovića u Mostovima Balkana

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Sreda, 16 10 2019

U Gradskoj galeriji Mostovi Balkana sutra u 20 sati biće otvorena izložba pod nazivom "Sučeljavanja" autora Veljka Vučkovića, koju će publika moći da razgleda do 5. novembra. 

Filmska slika, tačnije fragment njenog kontinuiteta u Veljkovim slikama svedena je na amalgam poteza, što je plod izvesne meditativnosti, u kojoj se odvijaju spajanja i razdvajanja elemenata slike. Ona je bazirana na dva ključna argumenta: 1. na ekstenziji koju filmska slika donosi našim čulima, čime se kao osnov građenja poteza koji se odvija duž određene crte postavlja mogućnost detektovanja nečega što sâmo oko nije u stanju da opazi, 2. uranjanje u beskrajne linije filmskih slika, tačnije u njihove montažne logike. Služeći se pomenutim amalgamisanjem, Veljko evocira složenu kolažno-montažnu memoriju filma, zadirući pritom u kompleksne forenzičke relacije ekstrahovane slike. One su na slikarskoj plohi vidljive u tragovima. 

Naime, potezi se ovde spajaju i uzglobljavaju u skladu sa logikom isečenog frejma koja nam otkriva crtu nizanja neke sekvence, stupajući pritom u složene odnose sa tokovima drugih filmskih ostvarenja. On montažnu logiku slikarskim postupkom integriše u protetičku funkciju koju pokretne slike imaju u procesu viđenja (gledanja). Otuda potiče Veljkova težnja da skupove poteza uzglobljava sa ciljem da ostvari stabilno tkanje unutar okvira slike.

Biografija:
Rođen 1994. godine u Gornjem Milanovcu. Završio master studije primenjenog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Nikole Božovića. Na istom fakultetu je trenutno student druge godine doktorskih studija. Učestvovao na sedamdeset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu i jedanaest puta izlagao samostalno. Dobitnik nagrade Momčilo Moma Marković za najbolji crtež malog formata, treće nagrade Niš Art Fondacije i pohvale žirija na 14. Međunarodnom bijenalu umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu.