SkverFoto: unsplash.com

Kada imate pravo na naknadu štete?

Autor: InfoKG
12:00 | Subota, 03 09 2022

Iako većina ljudi u određenim situacijama u kojima su na neki način oštećeni, bilo da je u pitanju radno mesto, saobraćaj ili neko drugo javno mesto, uglavnom ne razmišlja o naknadi koju za to mogu dobiti, prema Zakonu o obligacionim odnosima oni imaju pravo na naknadu štete.

Niste sigurni šta to znači i u kojim situacijama se naknada štete vrši?

Ukoliko želite da saznate koje vrste štete postoje i kada imate pravo na naknadu štete, nastavite sa čitanjem ovog teksta. 

Šta je šteta i koje vrste štete postoje?

Prvo što treba da učinimo kako bi bolje razumeli šta pojam naplata štete podrazumeva je da definišemo štetu.

Šteta predstavlja umanjenje nečije imovine, sprečavanje povećanja nečije imovine, kao i nanošenje psihičkog i fizičkog bola nekom licu. 

Osnovna podela štete je na materijalnu i nematerijalnu štetu. Materijalna šteta je ustvari imovinska šteta - sve ono što umanjuje ili oštećuje nečiju imovinu. Ona obuhvata i troškove lečenja i gubitak zarade, odnosno umanjenje mesečnih prihoda usled bolovanja zbog posledica štete.

Nematerijalna šteta predstavlja kako fizičku bol koja je naneta oštećenom licu - lakše i teže telesne povrede, tako i psihičku bol i pretrpljeni i budući strah. Obuhvata i povredu ugleda, časti, slobode, pretrpljene i buduće duševne bolove zbog umanjenja životnih aktivnosti, kao i zbog invaliditeta ili smrti bliskog lica.

Povreda na radu - naknada za povredu na radnom mestu

Da li ste znali da ukoliko dođe do određene povrede na radnom mestu imate pravo da tražite naknadu štete?

Na radnom mestu može doći do dve vrste povreda. Prva vrste podrazumeva fizičke povrede oštećenog lica do kojih je došlo na radnom mestu, dok se druga vrsta odnosi na povrede prava zaposlenog na radu ili u vezi sa radom. Ta prava im uskraćuje poslodavac.

Kako biste dobili novčanu nadoknadu štete dva uslova moraju biti ispunjena - postoji odgovornost poslodavca i radnik mora da poštuje pravilnik ponašanja zaštite na radu.

Pored samih zaposlenih, pravo na naplatu štete za povredu na radu prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu imaju i učenici i studenti koji su na profesionalnoj praksi, osobe koje su na stručnom osposobljavanju ili na profesionalnoj rehabilitaciji, kao i one osobe koje učestvuju na javnim radovima ili radnim akcijama.

Naknada za povredu usled ujeda psa - sudskim ili vansudskim postupkom

Ujedi pasa su nažalost veoma učestala pojava širom zemlje, pa je i veliki broj onih koji traži naknadu za pretrpljenu materijalnu i nematerijalnu štetu.

U zavisnosti da li je došlo do ujeda psa lutalice ili vlasničkog psa, odgovornost za naknadu štete može snositi grad na čijoj se teritoriji ujed desio ili vlasnik psa. Nakon samog ujeda psa neophodno je obratiti se lekaru koji će nakon saniranja povreda, napisati medicinski izveštaj koji se kasnije koristi kao dokaz pri naknadi štete.

Možete doneti odluku da čitav proces rešite sudskim ili vansudskim postupkom. Iako je vansudski postupak jednostavniji i ne zahteva nikako novčano ulaganje, pri sudskom postupku naknade štete koje sud određuje mogu biti i višestruke.

Naknada štete u saobracaju - osiguravajuće kuće

Po statističkim podacima se u saobraćajnim nesrećama na teritoriji Srbije povredi se preko 12.000 ljudi godišnje, dok u mnogim nezgodama budu oštećena samo vozila. U velikom broju ovih slučajeva, imate pravo na naknadu štete.

Naknadu za materijalnu i nematerijalnu štetu koja je nastala prilikom nesreće uglavnom isplaćuje osiguravajuće društvo. S obzirom na to da je veoma čest slučaj da isplate značajno manji iznos nego što bi trebalo, savetuje se da sa osiguravajućom kućom komunicirate putem advokata kako bi bili sigurni da će vam biti isplaćena adekvatna suma novca.

Naknada štete za povrede na javnom mestu

Povrede koje su se desile na ulici, u prodavnicama, teretani, tržnom centru, spadaju u povrede na javnom mestu. Naravno, u ovo spadaju i podvrede na bilo kojim drugim javnim površinama, a za pretrpljenu štetu imate pravo naknade.

Kako bi bili sigurni da će vam naknada biti isplaćena, potrebno je odmah nakon povrede pozvati policiju koja će izaći na lice mesta i popuniti policijski zapisnik. Zatim, neophodno je otići u najbližu medicinsku ustanovu, u kojoj će lekar sanirati vaše povrede i izdati vam medicinski izveštaj u kojem će detaljno napisati vrstu i ozbiljnost povreda, kao i njihov uzrok.

Na taj način, imaćete svu dokumentaciju koja vam je potrebna kako bi mogli da pokrenete postupak za naknadu štete i dobijete novac koji je po zakonu vaš.

Nadamo se da smo vas ovim tekstom pojasnili pojam naknade štete i  informisali o svim situacijama u kojima imate zakonsko pravo da tražite naknadu za prouzrokovanu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Izvor: Avokado