SkverFoto: pixabay.com-ilustracija

Koliko u proseku koristimo fiksni, a koliko mobilni telefon? Evo i odgovora

Autor: InfoKG
17:00 | Utorak, 19 09 2023

Građani u Srbiji sve više komuniciraju putem mobilnih, a sve manje putem fiksnih telefona, što pokazuju i podaci Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL.

Prema ovim podacima, pretplatnici fiksne telefonije su u drugom ovogodišnjem kvartalu u proseku dnevno razgovarali po 1,8 minuta, a mobilne telefonije po 6,8 minuta, piše Tanjug, a prenosi 021.rs.

U izveštaju o pregledu tržišta elektronskih komunikacija za drugo tromesečje, navodi se da je broj pretplatnika fiksne telefonije, kao i ostvareni saobraćaj, u ovom periodu bio manji nego u prvom kvartalu dok je u mobilnoj telefoniji zabeležen porast i broja aktivnih sagovornika i ostvarenog saobraćaja.

Tako je u drugom kvartalu bilo oko 2,33 miliona pretplatnika fiksne telefonije koji su ukupno pričali 390 miliona minuta. 
 
Kada je reč o njihovoj strukturi, ona se nije značajnije menjala u odnosu na ranije pa su 87 odsto pretplatnika činila fizička lica, odnosno privatni korisnici.
 
Oni su u najvećem broju slučajeva razgovarali sa pretplatnicima u zemlji pa je nacionalni saobraćaj činio 94 odsto ukupnog saobraćaja u fiksnoj telefoniji. U drugom kvartalu je preneto 4.400 brojeva, odnosno po oko 1.500 mesečno, što predstavlja pad u odnosu na prethodne kvartale.
 
Što se mobilne telefonije tiče oko 8,41 miliona aktivnih korisnika usluga mobilne mreže ostvarilo je oko 5,19 milijardi minuta razgovora u domaćem i međunarodnom saobraćaju i poslalo oko 1,13 milijarde SMS poruka. 
 
Tokom drugog kvartala mobilni korisnici su u proseku dnevno razgovarali oko 6,8 minuta i slali 1,5 SMS poruka.

Broj prenetih brojeva u mobilnoj mreži u drugom kvartalu je manji nego u prvom tromesečju i iznosio je oko 23.000, odnosno oko 7.710 mesečno.
 
Broj pretplatnika fiksnog širokopojasnog interneta u drugom tromesečju je u odnosu na prethodni kvartal blago porastao i iznosio je oko dva miliona.

Izvor: Tanjug, 021.rs