SkverFoto: unsplash.com

Šta je keš kredit i kada je pravi trenutak da ga podignete?

Autor: InfoKG
14:00 | Sreda, 29 06 2022

Keš kredit je samo jedan od sjajanih načina da obezbedite sredstva koja su vam potrebna od banke. Bilo da želite da odete na daleko putovanje, da renovirate stan ili da organizujete venčanje - keš kredit je opcija na koju možete da računate! Za razliku od drugih kredita, ova pozajmica nije uslovljena jasno određenim razlogom dizanja kredita, već ga možete potražiti za šta god vam je potreban!

No, pre nego što pojurite u najbližu banku i proverite opcije za kredit u kešu, treba detaljnije da se upoznate sa gotovinskim kreditom, sa tim kada je pravo vreme da ga uzmete i kolike kamate možete da očekujete.

Istražili smo umesto vas, a u nastavku teksta upoznajemo vas sa svime što treba da znate o keš kreditima. 

Šta je keš kredit?

Gotovinski kredit (keš kredit) je izvor kratkoročnog finansiranja koji podrazumeva uzimanje pozajmice od banke u gotovini, a vraćanje u ratama sa određenom kamatnom stopom. 

Ograničenja pozajmljivanja iznosa gotovine raspoloživog za kredit variraju, zavisno od same banke i njene politike o ovom pitanju. Kamata se obračunava takođe na način koji zavisi od banke, odnosno tipa keš kredita. Sve o tome kolika je kamatna stopa, kada je očekivano da se rate plaćaju i kako se obračunavaju trebalo bi da bude uređeno ugovorom koji se potpisuje sa bankom kada se diže keš kredit. 

Pošto se uzima na kratak rok, otplata uzetog kredita je uglavnom određena na 12 ili manje meseci. Gotovinski kredit je zajam i banke traže kolateral da bi ga odobrile. Keš krediti su slični kreditima za prekoračenje, iako među njima postoje značajne razlike. 

Gotovinski kredit može biti dostupan i na kraći period i uz znatno nižu kamatnu stopu od prekoračenja. Osim što se pozajmica dobija u gotovini, keš kredit se od drugih razlikuje i po tome što se može podići sa bilo kojim razlogom, bez potrebe pravdanja “kupovinom stana”, kao u slučaju stambenog kredita, ili bilo čime drugim.

Kada je pravi trenutak za keš kredit? 

Kao i kod drugih vrsta pozajmica, najvažnije je da budete sigurni da ćete kredit moći i da otplatite. Razmislite da li je vaša potreba da podignete gotovinski avans znak većeg finansijskog problema. Ako je to slučaj, dobro promislite u to koliko ste sigurni da ćete u narednim mesecima moći da ga otplatite.

U idealnom slučaju, trebalo bi da imate dovoljno prihoda da ispunite sve svoje finansijske obaveze. Ako nemate dovoljno novca da platite svoje osnovne račune i neophodne troškove poput stanarine i komunalija, kako ćete imati dovoljno novca da platite ratu za keš kredit kada dođe?

Ako vam je potrebna gotovina u najkraćem mogućem roku, ovo jeste dobar izbor da to sebi obezbedite. No, svakako vas savetujemo da pažljivo birate uslove pod kojima dižete keš kredit, da se raspitate i istražite uslove u različitim bankama, te donesete informisanu odluku i odaberete gotovinski kredit koji će odgovarati vašim potrebama.

No, ako keš kredit dižete radi plaćanja osnovnih potrepština  – vreme je da bliže pogledate svoj budžet i potrošnju i uložite napore da to dvoje uskladite. 

Kako se kreću kamate i od čega zavise njihovi iznosi? 

Iznos kamate najviše zavisi od visine same pozajmice, kao i od vremenskog roka otplate kredita. Većina banaka danas nudi mogućnost da online, na njihovim sajtovima ili u aplikaciji, proverite tačnu visinu rate u odnosu na količinu keša za koji se zadužujete i period otplate. 

Kalkulator keš kredita je ujedno i najbolji način i da odaberete banku u kojoj ćete podići kredit, jer se po tome najjasnije vidi koja opcija vam je najisplatljivija i gde i koliki gotovinski kredit treba da podignete. 

Kako bi vam kamata bila što niža, savetujemo da pozajmite što manje novca je moguće i da odaberete što duži period otplate.

Šta vam je potrebno za dizanje keš kredita?

Ovo takođe zavisi od banke do banke, ali uglavnom su potrebna dokumenta ista u svakoj banci. 
- Zahtev za odobrenje plasmana - overeno kod poslodavca, orginal;
- Rešenje o administrativnoj zabrani - 2 primerka overena kod poslodavca
- ID dokument aplikanta;
- Penzioni čekovi za poslednje 3 penzije (za podnosioce zahteva penzionere);
- Original Izvod banke za prethodnih 3, 6 do 12) meseci o prometu zarada / penzija po tekućem računu. Ovo treba da bude overeno od strane poslovne banke preuzima se u banci u kojoj aplikant
- PPDG-5 obrazac ili Rešenje o utvrđivanju poreza na dohodak građana neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana izdaje se u Poreskoj upravi
- Saglasnost za KB (izveštaj se povlači u filijali banke)
- Neto obračunski list.

Nadamo se da smo vas opskrbili potrebnim informacijama i da ćete uz ova saznanja lakše doneti odluku o podizanju keš kredita! Srećno! 

Izvor: Avokado