Koliko puta i gde se u Kragujevcu kontrolišu zagađenje, buka, kvalitet vode

Utorak, 21 Januar 2020 15:00Autor: Jovana Mladenović

Grad Kragujevac doneo je program po kome će se u tekućoj godini sporovoditi redovna merenja nivoa buke, kontrola kvaliteta površinskih voda, ispitivati zagađenost zemljišta i kvalitet pijaće vode iz javnih česama. Program utvrđuje merna mesta i učestalost provere.

Gradsko veće usvojilo Program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji grada u tekućoj godini, sistematskim i povremenim merenjima zagađujućih materija u vazduhu, vodi, zemljištu.
 
Pojedinačni programi sistematske kontrole kvaliteta životne sredine utvrđuju se radi redovnog ispitivanja, praćenja i kontrole nivoa buke u životnoj sredini, kvaliteta površinskih voda, zagađenosti zemljišta i kontrole kvaliteta vode za piće iz javnih česmi. 

Programom je utvrđen način i učestalost sistematskog merenja nivoa buke na šest mernih mesta, jednom mesečno. Kontrola kvaliteta površinskih voda vršiće se na reci Lepenici, nizvodno od grada, a dinamika uzorkovanja je kvartalna. Za ispitivanje zagađenosti zemljišta određeno je sedam mernih mesta, dok će se kontrola kvaliteta vode za piće iz javnih česama obavljati dva puta mesečno.

Najnovije vesti iz ove kategorije