InfoFoto: Arhiva - kragujevac.rs

GV: Plate redovne u kragujevačkim javno-komunalnim preduzećima

Autor: Branko Vukašinović
16:16 | Subota, 20 05 2017

Sva javno-komunalna preduzeća u Kragujevcu su zahvaljujući osnivaču, odnosno lokalnoj samoupravi, uspela da konsoliduju svoje poslovanje, značajno smanje zatečene dugove i broj zaposlenih, kao i da redovno izmiruju zarade. To je zaključeno na sednici Gradskog veća, na kojoj su, između ostalog, razmatrani izveštaji o realizaciji programa poslovanja za period od januar do 31. mart ove godine.

"Gradska groblјa" su u prva tri meseca ostvarila gubitak od 1,7 miliona dinara, a u istom periodu prošle godine gubitak je bio 8,1 milion. 

"To znači da smo mesečno bili u gubitku preko dva miliona, a sada 574.000 dinara, što jasno pokazuje o kakvom pomaku je reč. Smanjili smo i broj zaposlenih. U trenutku kada sam preuzeo dužnost direktora, zatekao sam 70 posto zaposlenih u administraciji, a 30 odsto onih koji prihoduju. Cene nisu menjane, nema kreditne zaduženosti firme, prošle godine preduzeće je dugovalo šest plata, a sada se ušlo u redovnu isplatu”, rekao je direktor Nikola Spasić.

U JKP “Čistoća“ značajno su smanjeni poslovni rashodi, za 38 posto, ali su smanjeni i troškovi na svim nivoima. Prvi kvartal obeležile su i značajne investicije - završetak radova na Reciklažnom centaru koji je koštao 80 miliona dinara kao i zanavlјanje voznog parka. Od 13 kamiona smećara, isporučeno je devet, a šest je već registrovano. Danas i u utorak stižu još četiri kamiona čime će isporuka biti okončana. Na ulicama se već nalazi polovina od dve hilјade novih kontejnera. U “Čistoći“ se zarade takođe izmiruju redovno, kao i porezi i doprinosi. U ovom trenutku potražuju 600 miliona dinara, 300 miliona od fizičkih lica, a preduzetnici i pravna lica duguju 150 miliona.

JKP “Gradske tržnice“ ostvarile su dobitak od 38,5 miliona dinara zahvalјujući subvencijama osnivača, koje su iskorišćene za isplatu poreza na imovinu i naknade za građevinsko zemlјište koja nije plaćana od juna 2005. godine. Drugi deo subvencija iskorišćen je za isplatu jedne zarade i otpremnina za deset radnika. Postignuta je potpuna likvidnost, u odnosu na period od 2013 - 2016. godine kada je preuzeće bilo u minusu od osam do četiri miliona. Od februara ispalata zarada ne kasni ni dan, a broj radnika sa 177 sveden je na 105.

“Parking servis“ se finansira iz spostvenih sredstava, nisu koristili subvencije u prethodnom periodu, ostvarili su pozitivan finansijski rezultat sa 135 zaposlenih. Sprovode mere štedenje i racionalizacije što je dovelo do smanjenja troškova. Nisu dugoročno zaduženi, plate se isplaćuju redovno kao i sve zakonom propisane obaveze.

JKP “Vodovod i kanalizacija“ u izveštajnom periodu ostvarilo je gubitak od 50 miliona dinara, od čega je samo 19 miliona u vansudskom poravnanju isplaćeno “Super novi“. Najveći problem su, kako se čulo, nenaplaćena potraživanja, a najveći dužnici su opština Batočina sa 100 miliona i “Zastava kamioni“ sa dugom od 40 miliona. Od 1. marta 2015. godine smanjen je broj zaposlenih za 90 radnika. U prvom kvartalu preduzeće je napustilo još sedam radnika. Sredstva za opremnine isplatili su iz sopstvenih izvora što je uticalo na ostvareni gubitak.

“Zelenilo“, prema rečima Ljilјane Tirnanić, bez subvencija osnivača i dalјe ne može da posluje pozitivno i da bude likvidno. Neophodno je što pre uraditi analitiku odnosno korekciju cena da bi preduzeće postavili na zdrave noge. Važeće cene su iz 2007. godine, s tim da su 2010. uvećane za 10 posto. “Zelenilo“ nema nikakve obaveze prema Poreskoj upravi, PDV se uredno plaća, imam samo jedan kratkoročni kredit koji izmiruje već u junu. Relativno uredno servisira dobavlјače.

Na sednici je prihvaćen i izveštaj o sprovedenom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta grada za 2018. godinu za finansiranje programa udruženja ili organizacija iz oblasti privrede. Stigla su tri zahteva koja ispunjavaju sve uslove Poslovno udurženje ponuđača Srbije u postupcima javnih nabavki, HoReCa asocijacija i Organizacija potrošača Kragujevca koji će dobiti po 400.000 dinara.