Info

Konkurs za prijem dece u vrtiće do 20. maja

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Subota, 12 05 2018

Jedinstveni javni konkurs za prijem dece u vrtiće biće raspisan do 20. maja. Gradsko veće dalo je saglasnost na pravilnike o načinu, kriterijumima i postupku prijema dece u Predškolske ustanove “Nada Naumović“ i “Đurđevdan“.

Na sednici Gradskog veća usvojeni su zaključci o pokretanju inicijative za izradu izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Radna zona Kragujevac i zona poslovanja“ – Petrovačka magistrala u Kragujevcu i inicijative za izradu PDR-a “Osnovna škola Milutin i Draginja Todorović“.

Gradsko veće je dalo saglasnost Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine za pokretanje postupka javne nabavke kontrole kvaliteta životne sredine na teritoriji grada Kragujevca koja podrazumeva kontrolu kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, koncentraciju alergenskog polena, nivoa buke, ispitivanje kvaliteta površinskih voda, zagađenosti zemljišta i kontrolu kvaliteta vode za piće iz javnih česmi.