Info

Raspisan konkurs: U vrtićima "Đurđevdana" i "Nade Naumović" mesta za 640 mališana

Autor: Jovana Mladenović
09:00 | Subota, 19 05 2018

Raspisan je ovogodišnji jedinstveni javni konkurs za upis 640 mališana u vrtiće čiji je osnivač grad Kragujevac, koji pripadaju predškolskim ustanovama “Đurđevdan“ i “Nada Naumović“, za celodnevni boravak i poludnevni pripremni predškolski program. Zahtevi i dokumentacija predaju se od 21. maja do 4. juna, u periodu od 9 do 18 u vrtiću “Bambi“. Komisija će najkasnije do 24. juna objaviti preliminarsne rezultate.

Tekst konkursa, spisak potrebne dokumentacije i zahtevi za upis objavljeni su na zvaničnom sajtu grada Kragujevca (www.kragujevac.rs). Zahtevi za upis dece mogu se preuzeti i sa sajtova PU “Nada Naumović“ (www.nadanaumovic.rs) i PU “Đurđevdan“ (pudjurdjevdan.edu.rs) ili u vrtiću “Bambi“. 

Mesta ima za 640 mališana - 324 u vrtićima ustanove “Nada Naumović“ i 316 u PU “Đurđevdan“.

Zahtevi i dokumentacija predaju se od 21. majado 4. juna, u periodu od 9 do 18 u vrtiću “Bambi“. Komisija će najkasnije do 24. juna izvršiti bodovanje i rangiranje i utvrditi i objaviti Preliminarnu listu bodovanja i rangiranja dece, koja obuhvata svu decu za koju su podneti zahtevi za prijem i Preliminarni spisak primljene dece, po predškolskim ustanovama i radnim jedinicama (vrtićima). 

Prijem dece u pripremni predškolski program – u trajanju od 4 sata, za radnu 2018/19 godinu vrši se na osnovu zahteva roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta koji se podnosi predškolskim ustanovama “Đurđevdan“ i “Nada Naumović“ u pisanoj formi u periodu od 21. maja do 08. juna 2018. godine, u kancelarijama broj 6 i 7, Ulica Save Kovačevića broj 30, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova. Zahtevi za upis dece u pripremni predškolski program – u trajanju od 4 sata, preuzimaju se na internet stranici PU “Nada Naumović“ (www.nadanaumovic.rs) i PU “Đurđevdan“ (pudjurdjevdan.edu.rs)  ili u kancelarijama br. 6 i 7, Ulica Save Kovačevića 30.