InfoFoto: Info KG

Ministar Branko Ružić: Studenti se pitaju taman onoliko koliko im pripada

Autor: InfoKG
12:00 | Četvrtak, 02 03 2023

U amfiteatru Fakulteta Inženjskih nauka Univerziteta u Kragujevcu održana je tribina „Izazovi u obrazovanju modernog doba“, na kojoj je predavanje održao ministar prosvete Branko Ružić. Osnovne teme predavanja bile su unapređenje visokog obrazovanja, studentsko organizovanje i studentski standard.

Na tribini su pokrenute teme reorganizacije i izgradnje studentskih domova, izgradnja zgrade FILUMA, kao i aktivnog učestvovanja studenata u organizaciji studentskog života i rada fakulteta. Kako ministar ističe, studenti danas imaju veoma povoljan položaj i dosta učestvuju u donošenju odluka koje su vezane za njihovo školovanje.

Na tribini je pokrenuto i pitanje organizovanja državne mature, što bi trebalo da bude realizovano 2024. godine, kao i problematika master diplome kao obavezne za rad u prosveti, samim tim što postoji smanjen broj potrebnog nastavničkog kadra, posebno iz matematike, fizike, hemije.

Ministar je istakao da je nasilje veliki problem sa kojim se suočilo celokupno školstvo početkom ove školske godine i da treba preventivno uticati na bilo kakve oblike nasilja dok ne prerastu u nasilje fizičkog tipa.

Na kraju tribine ministar je odgovarao na pitanja studenata, koja su pre svega bila orijentisana na problem nezaposlenosti velikog broja mladih, odliv „mozgova“, da li je moguće da dođe do preopterećenja zbog postojanja velikog broja visokoobrazovanog i fakultetskog kadra, kao i pitanje razlike između diplome sa privatnog fakulteta i diplome državnog fakulteta i da li reputacioni rizik postoji.

Pitanja studenata obuhvatila su i teškoće sa kojima se studenti sreću tokom trenutne inflacije, te je ministar istakao da će se ubuduće raditi na studentskim karticama, koje bi podrazumevale popuste u bioskopima, muzejima itd.

Na tribini je predstavljen rad i humanitarne akcije ,,Omladinske organizacije Šumadije“.