InfoFoto: Ilustracija - mup.gov.rs

MUP u potrazi za policajcima, Kragujevcu potrebno 10

Autor: Branko Vukašinović
13:00 | Petak, 22 05 2020

U cilju jačanja i podmlađivanja kadra, Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.060 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a od toga ukupno 10 za potrebe Policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 5. jun.  

Od 1.060 polaznika Centra za policijsku obuku, 510 će se stručno osposoblјavati za obavlјanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 250 saobraćajni policajac i 300 na radnom mestu granični policajac. 

Sa područje koje pokriva Policijska uprava Kragujevac planirano je 10 polaznika za radno mesto policajca za potrebe policijskih ispostava na teritoriji grada Kragujevca, policijskih ispostava Aranđelovac i Topola. 

Uslovi za učešće na konkursu su da su zainteresovani kandidati državlјani Republike Srbije, da imaju najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nemaju manje od 18, a više od 24 godine starosti ili 27 godina za kandidate koji su svršeni studenti Kriminaslističko-policijskog univerziteta, da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti. 

Zainteresovani kandidati prijavu na konkurs, sa dokumentacijom, podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta. Opširnije informacije o uslovima konkursa zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.