Info

Nacrt Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju u vanrednim situacijama predstavljen u Kragujevcu

Autor: InfoKG
17:40 | Četvrtak, 09 11 2017

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju u vanrednim situacijama, koji je predstavio pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Republike Srbije, Predrag Marić, održana je danas u Kragujevcu.

U proteklom periodu državu Srbiju nije ništa mimoišlo, od katastrofalnih poplava preko šumskih požara i zemlјotresa, kao i svih ostalih rizika kojima je Srbija podložna. Postojeći Zakon o vanrednim situacijama koji je na snazi od 2009. godine iznedrio je dobra rešenja, ali novim Zakonom želimo preventivu da stavimo u centar aktivnosti. Zakon o smanjenu rizika od katastrofa i upravlјanju u vanrednim situacijam u skladu je i sa procesom pristupanja Evropskoj uniji i otvaranju poglavlјa 27, čijim se usvajanjem realizuje 95 odsto sugestija i usklađuje sa normama i pravilima EU. Podsticaj za donošenje ovog zakona bila je i svetska konferencija u Sendaiju u Japanu na kojoj se državama članicama UN daju inputi kako da se organizuju i efikasnije rade na smanjenju rizika od katastrofa”, rekao je Marić.

Na Javnoj raspravi je rečeno da će Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju u vanrednim situacijama utvrditi nadležnosti u izradi procene rizika, procene ugroženosti i planova zaštite, oblast u kojoj je do sada bilo najviše problema. Novina je i uvođenje plana smanjenja rizika, zatim identifikovanje zona neposrednog rizika, a predviđen je i registar rizika koji će voditi Sektor za vanredne situacije, na osnovu podataka svih ministarstava i jedinica lokalne samouprave. 

Javne rasprave o Nacrtu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju u vanrednim situacijama biće održane još u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.