Info

Novi Bubanj: Novi centar i novi park - zelena površina na platou novog kompleksa

Autor: InfoKG
12:00 | Četvrtak, 08 09 2022

Stambeno – poslovni kompleks "Novi Bubanj" nastavlja sa brzom i kvalitetnom gradnjom poštujudi sve rokove i privodi kraju izgradnju lamela 4,5 i 6.

U okviru kompleksa je opredeljen prostor za zelene površine na platou objekta, što de celokupnom kompleksu dati poseban šarm i lepotu za uživanje bududih stanara.

Na Lameli 6 nakon završenog krova postavljena je kompletna stolarija, sprovedeno je grejanje i postavljene su cevi za vodu. Malteracija je na pomenutoj lameli stigla do petog sprata, odrađena je i malterizacija do petog sprata, dok je spoljna fasada u procesu završavanja. Pored navedenog, sprovedena je i struja do šestog sprata ove lamele. 

Lamele 5A i 5B uveliko imaju postavljene krovove, odnosno zidanje je kompletno završeno. Gips paneli postavljeni su do četvrtog sprata, struja i voda sprovedeni su do šestog sprata, a u toku je malterizacija koja je stigla do petog sprata pomenutih lamela.

Završetak gradnje uskoro se planira za Lamelu 4 kod koje je u izradi krov, a ved se uveliko krenulo sa ostalim radovima u vidu malterizacije, sprovođenja struje, vode i grejanja na nižim spratovima pomenute lamele.

Lamela 3, koja je prošla početnu fazu izgradnje, trenutno se nalazi u delu izrade ploče poda tredeg sprata. Kada su u pitanju lamele 1 i 2 betoniraju se stubovi i zidovi tredeg sprata.  

Smeštnen u srcu grada, kompleks ‘’Novi Bubanj’’ bide mesto gde se preplidu tradicionalno i moderno, kreirajudi spoj autentične i moderne arhitekture koristedi najkvalitetnije materijale i tehnike gradnje koji su dostupni na ovim prostorima. Celokupan kompleks prostirade se na 49.000 kvadratnih metara, a bude koncipiran kroz šest lamela, 568 stanova, 19 lokala, 240 parking i 366 garažnih mesta.  

Kako investitori ističu, proces izgradnje ide po planu, a svi potrebni materijali su unapred obezbeđeni. Pored brze gradnje svih šest lamella u procesu je I tamponiranje sa dve strane gradilišta, odnosno priprema za dve nove saobradajnice koje de se nalaziti oko kompleksa. Takođe, obezbeđen je prostor za zelene površine na platou objekta, što de celokupnom kompleksu dati poseban šarm I lepotu za uživanje bududih stanara.   

Iz "Novog Bubnja" ističu da je izvršeno priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a u okviru kompleksa su postavljeni i hidrantni, kao i rasveta. Pored toga, izgrađena je i trafo stanica koja će snabdevati objekte električnom energijom.

Koncept stanova u okviru kompleksa "Novi Bubanj"

Stanovi u ovom kompleksu su savremeno koncipirani, odlikuje ih odlična funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavadi blokovi. Komforan prostor ostavlja dovoljno mesta za lagodan život u okviru dobro osmišljenog rasporeda stanova. Poslovni prostori se nalaze u prizemlju kompleksa, zadovoljavajudi potreba za različite delatnosti.  

Svaka lamela kompleksa imade prizemlje i osam spratova. Izvođači radova pažljivo su izabrali najkvalitetnije građevinske materijale i za koje garantuju da de odoleti zubu vremena.   

Konstrukcija kompleksa je armirano-betonska. Sastoji se od punih armirano-betonskih ploča, koje se oslanjaju na armirano-betonske stubove, zidove stepeništa i liftoska jezgra koji nose težinu celog objekta. Zidovi unutar stanova se malterišu mašinskim malterom, gletuju u dve ruke i boje poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. U sanitarnim prostorijam zidovi se oblažu keramičkim pločicama 1. klase u punoj visini. Zidovi u kuhinjama se oblažu keramičkim pločicama do visne od 1,5 m. Fasadni zidovi su od armiranog betona d=25cm i klima blokom d=25cm. Preko spoljnih zidova se postavlja termoizolacija d=10 cm (kamena vuna), a zatim se nanosi silikatno silikonska fasada. 

Moderni stanovi i poslovne jedinice kompeksa ‘’Novi Bubanj’’ diktiraju novi trend življenja, luksuznog i komfornog gradskog načina stanovanja u srcu Šumadije.

Prodaja stanova i lokala je u toku. Svi zainteresovani mogu se informisati na web sajtu www.novibubanj.com ili putem telefona 034/330-518 i 060/356-365-9, kao i e-mail adrese: prodaja@novibubanj.com. 

*Promo