Info

Podrška ženama sa sela za život bez nasilja

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Subota, 30 04 2022

Rezultati projekta „Podrška ženama sa sela za život bez nasilja“, koji je realizovalo Udruženje građana „Oaza sigurnosti“, uz podršku UN Women Srbija i finansijsku podršku Kraljevine Norveške, predstavljeni su na konferenciji u zgradi Grada.

Projekat je realizovan u selima Dragobraća, Božurnja, Topola, Knić i Lužnice u trajanju od godinu dana, od maja prošle godine do maja ove godine. Inače, ovaj projekat je deo velikog projekta Ujedinjenih nacija pod nazivom „Unapređenje bezbednosti žena sa sela u Srbiji“.

- Cilj ovog projekta je da delimo informacije ženama na selu, da ih osvestimo o tome koja su njihova prava, i kada se desi nasilje kome da se obrate. Smatram da su žene sada osvešćenije kada je u pitanju ova tema i prepoznaju sve više vidova nasilja. Mislim da je ekonomsko nasilje vid nasilja koji je najmanje prepoznat, ali ostale vidove nasilja i diskriminacije prepoznaju, ali nisu dovoljno ohrabrene da ga prijave – rekla je Mina Mijailović, koordinatorka projekta.

Volonteri koji su bili podrška ovoj organizaciji obišli su oko 800 domaćinstava, podelili informativni materijal i dali smernice o tome kome mogu da se obrate u slučaju nasilja i koje usluge u oblasti socijalne zaštite postoje za žrtve porodičnog nasilja. Udruženje „Oaza sigurnosti“ ima i SOS telefon i besplatnu pravnu pomoć kao vid podrške žrtvama nasilja.

Grad Kragujevac gotovo dve decenije neguje saradnju sa civilnim sektorom. Jačajući kapacitete civilnog sektora, stvarajući intersektorske mreže za zbrinjavanje žena koje su u partnerskom nasilju i jačajući pojedinačne kapacitete svakog udruženja, grad Kragujevac je stvorio jaku i čvrstu bazu.

Saradnja sa „Oazom sigurnosti“ datira od 2002. godine. Sarađivalo se na projektu izgradnje Sigurne kuće, a 2008. godine, na njihovu inicijativu je potpisan Protokol o međusektorskoj saradnji u procesu zbrinjavanja žrtava partnerskog nasilja.

- U toku je izrada novog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost gde je jedan od vrlo važnih segmenata bezbednost, zaštita žena, informisanje i jačanje njihovih kapaciteta, ekonomsko osnaživanje jer su to ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, a ovakvi projekti svakako doprinose ostvarenju tih ciljeva, rekla je Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zadravstvenu i socijalnu zaštitu.

Tijana Milošević, saradnica na projektu iz organizacije „UN Women“ istakla je da su žene iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa sela su u mnogo većoj meri izložene riziku od nasilja i diskriminacije od žena iz opšte populacije.

- To je uglavnom zato što recimo žene sa sela vrlo često žive u tadicionalnim porodicama gde je i dalje izražen patrijarhat, rodne uloge i norme, pa je njima često teže da prijave nasilje i prekinu taj krug nasilja. Najčešći razlozi su strah od osude okruženja, plaše se nasilnikove reakcije, nemaju dovoljno informacija ili nemaju poverenja u institucije. Upravo iz ova dva poslednja razloga je pokrenut ovaj projekat, rekla je Tijana Milošević.