Info

Posao u KLINIČKOM CENTRU za 15 medicinara

Autor: Jovana Mladenović
12:30 | Sreda, 09 06 2021

Univerzitetski klinički centar Kragujevac objavio je nove konkurse u cilju zapošljavanja 15 lica medicinske struke.

Na neodređeno vreme UKC Kragujevac zaposliće:

- osam medicinskih tehničara opšteg smera (IV stepen)
- tri pedijatrijska tehničara opšteg smera (IV stepen)
- jednog medicinskog tehničara ginekološko-akušerskog smera – babica (IV stepen)
- jednog farmaceutskog tehničara (IV stepen).

Na određeno vreme do povratka zaposlenih sa dužeg odsustva UKC će zaposliti:
- jednog strukovnog višeg medicinskog tehničara opšteg smera (više ili visoko obrazovanje) za potrebe Klinike za hematologiju
- jednog medicinskog tehničara opšteg smera za potrebe Klinike za hematologiju.

Konkursi za posao objavljeni su danas, a rok za prijavu je 8 dana. Detaljne informacije mogu se pronaći na sajtu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac (kc-kg.rs).