Info

POSKUPELE stanarske parking karte

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Subota, 02 07 2022

Od 1. jula izmenjene su cene stanarskih parking karata - za prvo vozilo karta sada iznosi 300 umesto dosadašnjih 200 dinara, a za drugo vozilo 600 umesto dosadašnjih 400 dinara na mesečnom nivou.

Podsećamo sugrađane da kupovinu stanarskih parking karata mogu obaviti lično u poslovnicama JKP Šumadije u TPC Radnički i u lokalu broj 14 u prizemlju objekta pijace Aerodrom, radnim danom od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 13 časova, ili elektronskim putem.

Kupovina stanarskih parking karata može se obaviti uplatom na tekući račun 170-30009974000-36 kod UniCredit banke uz obavezno navođenje u pozivu na broj registracije vozila.

Povlašćena – stanarska parking karta izdaje se fizičkim licima za najviše dva vozila po jednoj stambenoj jedinici za pripadajući sektor.

Novi korisnici samo prilikom kupovine prve stanarske parking karte neophodno je da dostave:
- ličnu kartu na uvid
- fotokopiju saobraćajne dozvole (original na uvid)
- fotokopiju Ugovora o lizingu (samo za one podnosioce zahteva koji po tom osnovu koriste automobil).

Svaku narednu kupovinu mogu izvršiti elektronskim putem.

Adrese stanovanja vlasnika vozila iz saobraćajne dozvole i lične karte moraju biti identične.