InfoFoto: kg.ac.rs

Predstavljeni najbolji projekti mladih istraživača i umetnika

Autor: InfoKG
11:30 | Nedelja, 01 10 2023

U Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu predstavljeni su najbolji projekti odabrani na konkursu za mlade istraživače i umetnike ovdašnjeg Univerziteta za školsku 2023/2024 godinu. Od 12 prijavljenih projekata, 5 će biti finansirano.

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Univerzitetom u Kragujevcu, treću godinu zaredom, raspisali su Javni poziv za prijavu naučnoistraživačkih, odnosno umetničkih projekata mladih istraživača i umetnika Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2023/2024 godinu.

Na Javni poziv za dostavljanje predloga projekta prijavljeno je ukupno 12 projekata, a finansiranje je odobreno sledećim projektima:

- Razvijanje procedure za simulaciju oštećenja metalnih konstrukcija usled cikličnog opterećenja - DEEDS (rukovodilac: prof. dr Vladimir Dunić, Fakultet inženjerskih nauka) – polje tehničko-tehnoloških nauka;

- Identifikacija i modulacija biomarkera koji posreduju nastanku rezistencije ćelija kolorektalnog karcinoma na 5-fluorouracil - IDBioResist (rukovodilac: doc. dr Milena Milutinović, Prirodno-matematički fakultet) – polje  prirodno-matematičkih nauka;

- Mogućnosti za razvoj turističkih „Ruta zanatskih pivara” na teritoriji Republike Srbije - BrewRoutes (rukovodilac: Danijela Pantović, Fakultet za hotelijerstvo i turizam) – polje društveno-humanističkih nauka.

S obzirom na to da iz medicinskog i umetničkog polja nije bilo prijavljenih projekata, finansiranje je odobreno sledećim projektima:

- Eutektički rastvarači: „Zelena“ sinteza benzimidazol-halkonskih hibrida sa potencijalnom antioksidativnom aktivnošću - GreenBICH (rukovodilac: doc. dr Violeta Marković, Prirodno-matematički fakultet);

- Godina 1999. Medijski diskurs o NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije u Srbiji i Nemačkoj – kontrastivna analiza diskursa - NATODisYU (rukovodilac: Nikola Vujčić, Filološko-umetnički fakultet).

Skup su pozdravili akademik Miloš Đuran, upravnik Centra i prof. dr Nenad Filipović, rektor, ukazujući da se ovaj program od 2021. godine finansira iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad i sredstava Univerziteta u Kragujevcu i da je evaluacija dosadašnjih projekata bila veoma uspešna.

Završnu reč dala je prof. dr Biljana Petrović, prorektor za naučnoistraživački rad, koja je ujedno i jedan od recenzenata projekata. Ona je čestitala rukovodiocima projekata i članovima njihovog projektnog tima i poželela im uspeha u ostvarenju istraživačkih zadataka.