Info

Privatizacija javnih funkcija po svaku cenu: Nikolićev pašenog izvršni direktor JKP Šumadija mimo zakona?

Autor: InfoKG
15:43 | Četvrtak, 18 02 2021

Izvršni direktor JKP Šumadija, Nenad Petković, poznat kao pašenog bivšeg gradonačelnika Radomira Nikolića, koji je na tu funkciju postavljen početkom godine, nema radno iskustvo koje propisuje zakon da bi se bavio poslovima koje radi.

Ovaj inženjer mašinstva na sajtu JKP Šumadija ima vrlo čudnu biografiju. Navodeći radno iskustvo, ne pruža nam uvid u to koliko vremena je obavljao neki posao, a za pola navedenog radnog iskustva nema naziva preduzeća. Negde tamo je nešto nekad radio, na to mu otprilike dođe. Za polovinu niti znamo u kojoj firmi, ni kada. A da ima iskustva u komunalnoj delatnosti, verovatno bi to i istakao, jer mu zakon koji definiše njegovo radno mesto sigurno nije stran. Nema ni njegove fotografije.

U svojoj biografiji od radnog iskustva navodi sledeće:

- „Filip Kljajić“ doo – konstruktor projektant i načelnik ulazne kontrole
- Rad u privatnom sektoru na poslovima vezanim za metrologiju i kao ovlašćeno lice akreditovanih labaratorija
- ED Centar – ovlašćeni predstavnik osnivača
- Rad u kinesko – srpskom preduzeću na izvođenju i tehničkoj realizaciji projekata u saradnji srpskih i kineskih poslovnih partnera

Nijedan od navedenih poslova ne pruža nam uvid da Petković ima radno iskustvo u komunalnoj delatnosti.

Naime, kako je izvršni direktor Javno-komunalnog preduzeća Šumadija, on bi, po Zakonu o javnim preduzećima, član 27, morao da ima minimum tri godine radnog iskustva u delatnosti kojom se bavi preduzeće. U ovom slučaju, to je komunalna delatnost. Iz njegove biografije ne vidimo da je Petković naveo išta relevantno.

Slovo Zakona o javnim preduzećima doslovno prenosimo:

Izvršni direktor

Član 27

Za izvršnog direktora javnog preduzeća bira se lice koje ispunjava uslove iz člana 25. tač. 1), 2), 3), 6), 8) i 9) ovog zakona.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, lice koje se bira za izvršnog direktora mora imati tri godine radnog iskustva na poslovima za koje će biti zadužen u javnom preduzeću.