Info

Reorganizacija gradskih uprava - 10 novih umesto 5 postojećih

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Ponedeljak, 14 06 2021

Javni uvid u Nacrt Odluke o izmeni budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu organizovan je danas u zgradi Gradske uprave. Razlog za rebalans budžeta je činjenica da će Gradsko veće predložiti reorganizaciju gradskih uprava tako da će, prema zamišljenoj dinamici, a ako Skupština grada usvoji taj predlog, od 1. jula ove godine početi sa radom deset novih gradskih uprava, umesto pet do sada postojećih.

U okviru Javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmeni budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu, odnosno o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu, danas je organizovan Javni uvid. Razlog za rebalans budžeta grada Kragujevca je činjenica da će Gradsko veće predložiti reorganizaciju gradskih uprava tako da će prema zamišljenoj dinamici, a ako Skupština grada usvoji taj predlog, od 1. jula ove godine, početi sa radom deset novih gradskih uprava, umesto pet do sada postojećih. 

Da bi uprave bile funkcionalne, odnosno da bi mogle da posluju od 1. jula, potrebno je da imaju opredeljene budžete, tako da se ukazala potreba da se postojeći budžet drugačije rasporedi. Ukupan iznos budžeta nije menjan, tako da je visina budžeta ostala na planiranih 9 milijardi 267 miliona dinara.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmeni budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu otvorena je od 11. do 17. juna 2021. godine.

Nacrt Odluke o izmeni budžeta  grada Kragujevca za  2021. godinu istaknut je na zvaničnom sajtu grada Kragujevca - www.kragujevac.rs i oglasnoj tabli Gradske uprave.

Predloge i sugestije u pisanom obliku moguće je dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu javnaraspravakg@kg.org.rs, na adresu Gradske uprave za zajedničke poslove grada Kragujevca, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac ili ubacivanjem u kutiju za predloge koja se nalazi u holu prizemlja Gradske uprave, najkasnije do 17. juna, do 12 časova.