Info

Sertifikat gradu Kragujevcu za posvećenost i učešće u reformskom procesu

Autor: InfoKG
10:00 | Sreda, 22 06 2022

Grad Kragujevac je već četiri godine aktivan u zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, čiji je cilj unapređenje organizacije rada zaposlenih, kao i njihovih kompetencija za rad. Tim povodom, predstavnici grada Kragujevca učestvovali su u radu trodnevne radionice u Aranđelovcu, kojoj su pored predstavnika 31 lokalne samouprave prisustvovali i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nacionalne akademije za javnu upravu i Stalne konferencije gradova i opština.

To je bila prilika da se razmene iskustva u dosadašnjim aktivnostima u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016. godine.

Ocenjeno je da su napravljeni značajni koraci u 50 lokalnih samouprava koje su dobile tzv „pakete podrške“ kroz ovaj Program te da je njihovo iskustvo dragoceno i za ostale opštine u Srbiji. Zajednički napor svih partnera u programu je da se upravljanje ljudskim resursima u Srbiji modernizuje u skladu sa vrednostima i standardima koji postoje u zemljama Evropske unije.

Da su „paketi podrške“ doprineli uspešnoj implementaciji Programa potvrđuje i povećan indeks učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 20 procenata u lokalnim samoupravama koje su učestvovale u radu ovog Programa.

Rezultati opština koje su bile deo „paketa podrške“ su značajno bolji u odnosu na one koje nisu dobile podršku kroz naš Program. To se vidi kroz njihov rad, kroz funkcije ocenjivanja, planiranja posebnih programa stručnog usavršavanja, planiranja obuka za svoje kolege, pravljenja kadrovskih planova. Napredak se vidi na terenu i oseća u njihovom radu”, ocenio je Aleksandar Jovanović, menadžer Programa.

U Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021. – 2025. predviđene su aktivnosti koje se odnose na razvijanje okvira kompetencija za zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Kompetencije predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu. Uvođenje okvira kompetencija za lokalne službenike će, upravo, biti u fokusu Programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ u narednom periodu.

Učesnicima radionice, među kojima i gradu Kragujevcu, dodeljeni su sertifikati za posvećenost i učešće u reformskom procesu i dosadašnjem radu na Programu.