Info

STARI KRAGUJEVAC: "Ustrojenje" pošte u varoši

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 07 02 2021

U vreme turske uprave Srbijom, poštanski saobraćaj obavljali su "tatari" koji su na brzim i hitrim konjima prenosili poštanske pošiljke. Oni su bili postavljani od beogradskog vezira i u prvo vreme tu dužnost obavljali su Turci.

Hatišerifom od 1830. godine Srbija je dobila mogućnost da organizuje svoju poštansku službu. Tek 1842. godine zvanično su postavljeni iz redova Srba "tatari": Stevan Simić, Bogdan Đorđević, Lazar Aranđelović, Peketa Ilić i Risto Prendić. 

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

U vreme prve vladavine kneza Miloša pošta se prenosila za knežev račun ili za račun trgovaca ili zanatlija. Još je Sretenjskim ustavom i Ukazom o sastavu Soveta dato u zadatak Popečitelju "vnutreni dela" da uredi poštu: "Zavesti i urediti pošte i upravljati nima" (tačka 117). Zatim se pristupa izradi "Projekta, kojim se načinom može u Srbiji poštanski poredak zavesti". To je, ustvari, kraća studija, u kojoj je istaknuta potreba zavođenja i organizovanja javne poštanske službe u Srbiji.

Prve pošte koje su vršile poštanski saobraćaj otvorene su u Srbiji 1840. godine. prvo je u proleće 1840. godine bila ustrojena pošta u Beogradu. Nalazila se u kući trgovca Petra Ička (kasnije Brzakova kuća), pored kafane "Znak pitanja".

Nekoliko dana kasnije objavljeno je u novinama, u dnevnim vestima iz Kragujevca, da je "sada i ovde pošta ustrojena". Ovo svakako treba vezati za ponovno vraćanje prestonice iz Beograda u Kragujevac, odnosno premeštaj "Centralnog pravljenija" i povratka kneza u Kragujevac. Tako je "ustojenijem poštanskog zavedenija" poštanska služba "saobražena" po uzoru na zemlje zapadne Evrope. Da je u Kragujevcu pošta radila već 8. juna 1840. godine govori jedno pismo upućeno iz ove pošte u Loznnicu. Interesantan je slučaj da su se poštanske marke upotrebljavale i kao taksene, u prvo vreme, a pravi kuriozitet je da su stanovnici varoši u nedostatku maraka od po 20 para polovili marku od 40 para na dva dela i tako lepili poštanske pošiljke. Pošta je dobila i svoje simbole.

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović