Info

STARI KRAGUJEVAC - Znamenita mesta, stara zdanja i objekti - PODIZANJE GRADSKE TRŽNICE

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 27 09 2020

Sve do 1926. godine Kragujevac je imao samo jedan trg za trgovinu životnim namirnicama, na prostoru kod Gornjeg betonskog mosta. Tu je postojao jedan drveni paviljon širok 7, a dugačak 35 metara, oko kojega je bilo poređano 20 drvenih baraka, gde su bile smeštene piljarnice, mesarske i zanatlijske radnje.

Kada je posle Prvog svetskog rata počelo prosecanje ulica i izgradnja novog betonskog mosta, porušen je taj drveni pijačni paviljon, a pijaca privremeno izmeštena na prostoru oko Starog načelstva.

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Pitanje poduzanja gradske tržnice nametalo se tadašnjim opštinskim upravama kao prioritetno. Iz dokumenata doznajemo da je 1924. godine bila formirana jedna opštinska komiisja, koja je imala da pregleda sve placeve i predloži prostor za pijačnu zgradu.

Prazan prostor kod Kneževog konaka bio je podesan za podizanje zgrade za gradsku tržnicu. Nalazio se u samom varoškom jezgru, bio prostran da se na njemu podigne zgrada i prihvati velika količina robe koju su donosili seljaci svakog dana. 

Izrada projekta za gradsku tržnicu bila je poverena tehničkom birou "Solarović" iz Beograda.

Radovi na izgradnji nove zgrade gradske Tržnice započeli su 1928. godine. U 1929. zgrada je bila gotova i predata na upotrebu Opštini varoši kragujevačke. 

Tako je Kragujevac dobio moderni prostor za trgovinu životnim namirnicama, koji i danas krasi uže gradsko jezgro. 

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović