Info

Zakazana 8. sednica Skupštine grada

Autor: Jovana Mladenović
13:04 | Sreda, 07 06 2017

Redovna sednica Skupštine grada, 8. po redu, zakazana je za 14. jun.

Pred predstavnicima lokalnog parlamenta će se naći Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2016. godinu.

Iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja odbornici gradskog parlamenta razmatraće predloge izrade planova detaljne regulacije i to za naselja Teferič, blok reka u naselju Petrovac, proširenje Gradskog groblja Bozman, Blok A Gradski stadion kao i PDR Dragobraće, potez Slana bara. Odbornici će utvrditi i plan generalne regulacije centralni gradski park Šumarice i izmenu i dopunu plana detaljne regulacije dela gradskog centra urbanističke celine 6. i 7 – Crkva i ulica Branka Radičevića.
Na dnevnom redu sednice biće Predlog odluke o mesnoj samoupravi, koja predviđa nov postupak održavanja izbora za članove Saveta građana mesnih zajednica. Odluka, ukoliko bude usvojena, doneće niz novina koje se najpre odnose na broj članova saveta mesnih zajednica, kaže Petrašinović, jer smatramo da će manji broj ljudi u savetu lakše i bolje funkcionisati i zato očekujemo da se predlože najkvalitetniji ljudi a da nakon izbora svi zajedno rade na poboljšanju uslova za život građana u datoj mesnoj zajednici. Pored toga opredelili smo se za princip jedna mesna zajednica - jedna izborna jedinica jer će se tako kandidati predlagati za celu mesnu zajednicu a ne za izborne jedinice kao što je to sada, objasno je Petrašinović.

Nova odluka o mesnoj samoupravi predviđa da mesne zajednice koje broje do 2000 birača mogu birati tri člana Saveta, one koje imaju 2 do 6 hiljada biraće 5 članova, a mesne zajednice preko 6 hiljada birača izabiraće sedam članova Saveta. Odluka sadrži i novinu o potrebnom broju potpisa za kandidaturu građanina koji želi da bude član Saveta, pa je za mesne zajednice koje imaju do hiljadu birača dovoljno 10 potpisa za kandidaturu dok za one sa većim brojem birača biće potreban jedan odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak.

Predlog odluke o mesnoj samoupravi predviđa formiranje dve vrste organa koji će se baviti sprovođenjem ovih izbora. Komisija za izbore za Savet građana mesnih zajednica pored predsednika imaće 14 članova srazmerno zastupljenosti odborničkih grupa u lokalnom parlamentu a ona će birati Birački odbor za mesne zajednice. Birački odbor će imati pet članova i pet zamenika ispred kojih će građani davati svoje potpise podrške za kandidate članova Saveta. Ovom odlukom promenjeno je i vreme glasanja za članove saveta i održavaće se od 7 do 20 časova.

Na sednici Skupštine grada razmotriće se Predlog odluke o izmenama i dopunama o javnim parkiralištima, a odnosi se na usklađivanje sa važećim zakonom koji reguliše komunalnu oblast. Pored izdavanja parking mesta pod zakup nadležnost JP Parking servis biće i njihovo održavanje. Odlukom se ukida komunalna taksa za parkiranje a JP Parking servis uz saglasnost Gradskog veća određuje cenu usluga parkiranja. Odluka o javnim parkiralištima na drugačiji način reguliše broj povlašćenih parking karata i uslove za dobijanje jer su do sada stvarali određene troškove za ovo preduzeće.

Pred odbornicima Skupštine grada naći će se izveštaji o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu a u okviru izbora imenovanja, postavljanja i razrešenja naći će se izbor članova školskih odbora kao i formiranje Komisije za izbor članova saveta mesnih zajednica. Na sednici Skupštine odbornici će potvrditi mandat odborniku Liberalno demokratske partije Edisu Durgutoviću.