InfoFoto: InfoKG

Zbog nedostatka kvoruma, odložena sednica SG po hitnom postupku koju je inicirala kragujevačka opozicija

Autor: InfoKG
12:37 | Subota, 30 03 2024

Sednica Skupštine grada po hitnom postupku, treća po redu, koju je iniciralo 36 odbornika kragujevačke opozicije, zakazana je za danas od 12 sati. Predsednik SG Ivica Momčilović na početku je konstatovao da nema kvoruma da bi se sednica održala, zbog čega ju je odložio za 30 minuta. Međutim, kako ni nakon toga nije bilo dovoljno odbornika da bi se sednica održala - bilo je prisutno 35 od 87 odbornika, ista je odložena za utorak, 2. april, od 9 časova. 

Pojavili su se samo opozicioni odbornici. 

Na dnevnom redu je trebalo da bude Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o naknadi na nepokretnosti koje su bile predmet administrativnog prenosa eksproprijacije Br. 400-3141/23-I od 16.03.2023. godine objavljenog u "Službenom listu grada Kragujevca" br. 14 - strana 156. 

Reč je o zemljištu kod objekta "Zastavin servis", zbog koga su se ujedinili svi opozicioni odbornici u Kragujevcu i podneli ne samo zahtev za sednicu Skupštine grada po hitnom postupku, već i krivične prijave protiv gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića, vršioca dužnosti gradskog pravobranioca Zlatka Gorgievskog i predsednika Skupštine grada u prošlom sazivu Miroslava Petrašinovića.

Podsetimo, kragujevačka parlamentarna opozicija, svih 36 odbornika, optužila je gradske čelnike da su odlukom da se isplati gotovo 300 miliona dinara privatniku za zemljište kod "Zastavinog servisa" koje je državna svojina, prekršili više zakona.

Procedura

Sednicu SG po hitnom postupku, pored gradonačelnika i Gradskog veća, može sazvati i najmanje trećina ukupnog broja odbornika, što je u slučaju Kragujevca 29 odbornika. 

Procedura sazivanja sednice po hitnom postupku definisana je u Poslovniku o radu Skupštine grada Kragujevca i to u članu 202. koji kaže da predsednik mora zakazati sednicu na pisani zahtev i potpise odbornika u roku ne kraćem od 24 sata, ali u tom članu niti u ostalim članovima koji se bave sednicom po hitnom postupku se ne definiše najduži rok za održavanje iste. Ovo nas, primenom Poslovnika, vraća na definisane rokove za sednicu po redovnom postupku (takođe je jedna trećina odbornika može sazvati), gde u članu 123. predsednik Skupštine mora zakazati sednicu u roku od 15 dana od prijema zahteva. Iz svega ovoga proizilazi da se sednica Skupštine grada po ovom zahtevu jedne trećine odbornika mora sazvati.

Postoje tri scenarija - evo koji se dogodio:

1. Da odbornici opozicije i vlasti dođu na sednicu i da se sednica održi (što je bila najmanje verovatna opcija)
2. Da na sednicu dođe opozicija i predsednik Skupštine, a odbornici vlasti da ne dođu, onda predsednik Skupštine konstatuje da nema kvoruma za rad i odlučivanje i sednica se ne održava (što se dogodilo)
3. Da odbornici opozicije dođu, a ne dođu ni odbornici vlasti, ni predsednik Skupštine, onda sednicu otvara jedan od potpisnika zahteva za sazivanje i konstatuje da nema kvoruma za rad i odlučivanje i sednica se ne održava (scenario koji je u startu otpao).