LETNJA PRAKSA za 200 studenata u gradskim preduzećima, IZJZ i Kliničkom centru

Utorak, 18 Jun 2019 11:00Autor: Branko Vukašinović

Letnja stručna praksa za 200 studenata Univerziteta u Kragujevcu biće organizovana tokom jula i avgusta u 21 ustanovi i preduzeću čiji je osnivač lokalna samouprava, kao i u Institutu za javno zdravlje i Kliničkom centru. Rok za prijavu je 26. jun, a praksa će biti realizovana u dva ciklusa i to od 1. do 31. jula i od 1. do 31. avgusta. 

Univerzitet u Kragujevcu uz podršku Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i Studentskog parlamenta, a u saradnji sa lokalnom samoupravom, Institutom za javno zdravlje i Kliničkim centrom i ove godine organizuje letnju stručnu praksu. Cilj je da se studentima završnih godina omogući da tokom leta stiču praktično iskustvo i znanja stečena na studijama primene u praksi.  

Kada je reč o praksi u 21 ustanovi i preduzeću čiji je osnivač grad, dostupna su 122 mesta. Za ovaj program se mogu prijaviti studenti Ekonomskog, Pravnog, Filološko-umetničkog, Prirodno-matematičkog, Fakulteta medicinskih nauka, Fakulteta inženjerskih nauka, kao i Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu, Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i Pedagoškog fakultet u Užicu.  

Za stručnu praksu u Institutu za javno zdravlje Kragujevac dostupno je ukupno 14 mesta, a mogu se prijaviti studenti Ekonomskog, Pravnog, Prirodno-matematičkog i Fakulteta medicinskih nauka.  

U Kliničkom centru za obavljanje letnje prakse dostupno je 64 mesta, koja su namenjena za studente završne godine integrisanih akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka. 

Praksa će biti realizovana u dva ciklusa i to od 1. do 31. jula i od 1. do 31. avgusta. Kandidati koji sa uspehom završe program Studentske letnje stručne prakse dobiće potvrdu o obavlјenoj praksi. Rok za prijavu na oba programa prakse je 26. jun, do 12 časova.

Zainteresovani studenti se mogu prijaviti posredstvom mejla razvojkarijere@kg.ac.rs ili lično u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univeziteta u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb, u zgradi Rektorata. Sve informacije o letnjoj praksi kandidati mogu pronaći na sajtu razvojkarijere.kg.ac.rs.

Najnovije vesti iz ove kategorije