ORUŽARI traže izuzeće iz privatizacije i isplatu bonusa, u suprotnom najavljuju PROTESTE

Sreda, 17 Januar 2018 10:30Autor: Branko VukašinovićFoto: Arhiva - Facebook/Sindikalna Organizacija Zastava Oružje

Sindikat “Zastava oružja” zahteva od Vlade Srbije i resornog ministarstva da kragujevačka namenska bude izuzeta iz privatizacije, a od direktora Milojka Brzakovića da do kraja nedelje isplati bonus zaposlenima od po 25.000 dinara. Ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni sindikalci najavljuju proteste. 

Na sednici Skupštine Sindikalne organizacije “Zastava oružja” odlučeno je da se uputi zahtev Vladi Republike Srbije i Ministarstvu odbrane za izuzimanje fabrike “Zastava oružje” iz postupka privatizacije, koja je predviđena Zakonom o naoružanju i vojnoj opremi. Na ovaj korak su se odlučili, jer je, kako kažu, preduzeće od strateškog interesa za odbranu zemlje i treba ga sačuvati kao budući pokretački temelj reindustrijalizacije privrede zemlje. 

Skupština Sindikata zahteva da Ministarstvo odbrane pokrene pitanje odgovornosti načelnika Uprave za materijalne resurse, generala Bojana Zrnića zato što je svojim nečinjenjem i davanjem podrške sadašnjem menadžmentu doprineo da fabrika Zastava oružje dođe u veoma tešku situaciju. Zahtevamo od Ministarstva odbrane i da pokrene pitanje odgovornosti bivšeg predsednika Nadzornog odbora “Zastava oružje” Predraga Grbića, i članova Miodraga Lisova i Rajka Petrovića za katastrofalno upravljanje fabrikom tokom poslovne 2015. i 2016. godine, za vreme čijeg mandata je doneto niz odluka koje su išle na štetu fabrike i zaposlenih, a koje su direktno uzrokovale da se fabrika nađe u nepovoljnom poslovnom i materijalnom položaju”, navodi se u saopštenju Sindikalne organizacije “Zastava oružja”.

Oružari traže od direktora kragujevačke namenske, Milojka Brzakovića, da do petka, 19. januara, svim radnicima fabrike isplati bonus od 25.000 dinara, kako bi im se poboljšao materijalni položaj. Sindikalci zahtevaju i da se radnici fabrike “Zastava oružje” izuzmu iz daljeg umanjenja zarada po osnovu odluke Vlade Republike Srbije. 

Zahtevamo od Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane da se hitno fabrici odobre bespovratna sredstva sa budžetske linije koja se odnosi na subvenciju u privredi, a koje bi se usmerile u poboljšanje teških uslova rada u kojima rade naši radnici i koji su sve više izloženi bolestima koje su rezultat rada, a koje nisu prepoznate kao profesionalne bolesti”, kažu u ovom sindikatu. 

Iz Sindikalne organizacije “Zastava oružja” najavljuju da će za ostvarivanje ovih zahteva u narednom periodu mobilisati celokupno sindikalno članstvo. Ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni organizovaće proteste, kao i ostale dozvoljene vidove sindikalne borbe, zaključio je za InfoKG, predsednik sindikata Dragan Ilić.

Najnovije vesti iz ove kategorije