InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Društveni dijalog o resocijalizaciji i reintegraciji bivših osuđenih lica

Autor: InfoKG
16:58 | Sreda, 01 03 2023

Kragujevac je danas bio domaćin društvenog dijaloga „Resocijalizacija i reintegracija bivših osuđenih lica - put do korisnog člana društva“ kojim je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Gradom obeležilo Svetski dan nulte tolerancije na diskriminaciju.

Otvarajući društveni dijalog, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov rekao je da je "današnji skup prilika da kroz analize društvenog položaja bivših osuđenika, uključimo sve aspekte kako bi u potpunosti sagledali sve mogućnosti unapređenja položaja ove ranjive grupe".

"Prihvatanjem Agende 2030 za održivi razvoj, Republika Srbija se obavezala na primenu jednog od njenih osnovnih principa „Da niko ne bude izostavljen“; i time pokazala nedvosmislenu posvećenost unapređenju stanja ljudskih prava, okončanju diskriminacije i isključenosti, kao i smanjenju nejednakosti i dodatne ranjivosti osetljivih grupa. U planiranju, izradi i implementaciji zakona i dokumenata javne politike posebna pažnja biće usmerena upravo na grupe koje su do sada često bile nevidljive, među kojima se nalaze i osuđena lica", rekao je ministar Žigmanov. On je istakao da je Kragujevac primer dobre prakse koji bi mogao da pruži mehanizam delovanja drugim lokalnim samoupravama, kada je reč o resocijalizaciji osuđenih lica.

"Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, izrazio je zadovoljstvo što je Kragujevac na Svetski dan nulte tolerancije na diskriminaciju domaćin društvenog dijaloga koji se tiče Ustavom Republike Srbije zagarantovanih osnovnih ljudskih prava što nas obavezuje da ih poštujemo i primenjujemo na svakog člana našeg društva. Počinioci krivičnih dela po izlasku iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, bivši su osuđenici i značajno je da shvatimo da su oni slobodni ljudi sa istim pravima kao i oni koji nisu činili takva dela - pravo na ličnu kartu, zdravstveno i socijalno osiguranje, zaposlenje, porodicu, socijalni i društveni život bez diskriminacije. Život koji su imali pre izlaska na slobodu, dovoljno je težak da bi im i mi koji smo odgovorni da se brinemo o svakom članu društva dodatno otežavali, zbog čega je neophodno da sve državne i lokalne ustanove, institucije, udruženja sarađuju i pomognu im da budu i da se osećaju kao ravnopravni članovi drštva – bez izuzetaka", poručio je gradonačelnik.

U društvenom dijalogu posvećenom reintegraciji bivših osuđenih lica učestvovali su i načelnica Šumadijskog upravnog okruga Biljana Ilić Stošić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu dr Gordana Damnjanović, predstavnici relevantnih državnih ustanova, nezavisnih institucija, nevladinih organizacija i prosvetne zajednice.