Info

Formirana Institucionalna radna grupa pri Gradskom veću u okviru Programa ROMACTED

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Sreda, 28 11 2018

Grad Kragujevac je, u okviru Programa ROMACTED, obrazovao Institucionalnu radnu grupu kao povremeno radno telo Gradskog veća, koja je danas održala prvi sastanak, a u cilju promovisanja dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou.

Grad Kragujevac je početkom novembra, u cilju promovisanja dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou, u okviru Programa ROMACTED, obrazovao Institucionalnu radnu grupu kao povremeno radno telo Gradskog veća, koja je danas održala prvi sastanak.

Članovi Institucinalne radne grupe su predstavnici romskih udruženja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Školske i Gradskih uprava. Na današnjem prvom sastanku predsednik, prof. dr Nedeljko Manojlović, član Gradskog veća za obrazovanje, članove IRG upoznao je sa zadacima a u cilju unapređenja, koordinacije aktivnosti i poboljšanja delotvornosti rada službi koje se na lokalnom nivou bave problemima Roma.

U skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025.godine, razmena informacija o tekućim poslovima i inicijativama ustanova i organizacija koje predstavljaju, podrška i učešće u proceni rezultata i uticaja Programa na terenu, učešće u izradi ili reviziji Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja zajedno sa lokalnim akcionim grupama iz romskih zajednica i aktivnosti na njegovoj implementaciji u razvojne i strateške dokumente, ukazivanje nadležnim organima na slučajeve diskriminacije u gradu, učešće u aktivnostima na promociji interkulturalnosti i informisanje o romskoj kulturi, neki su od zadataka novoformirane Institucionalne radne grupe.

Program ROMACTED koji finansira Savet Evrope i Evropska unija sprovodi se u sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj u 64 opštine. Cilj programa s jedne strane, je da osnaži romsku zajednicu kako bi zastupala svoja prava i radila na građanskoj participaciji, a sa druge strane da utiče na posvećenost donosilaca odluke lokalnih vlasti kako bi kroz dijalog i učešće zajedno napravili planove i aktivnosti i radili na pitanjima važnim za građane, rekao je Dragan Gračanin, nacionalna kontakt osoba na programu ROMACTED iz Asocijacije koordinatora za romska pitanja. U Srbiji se program realizuje u 11 gradova i opština, a Kragujevac je jedan od gradova u kojem do sada imamo dobre rezulate i posvećenost lokalnih vlasti, tako da očekujemo da će program dovesti do unapređenja kvaliteta života svih građana, zaključio je Gračanin.