Info

Mladi u fokusu programa ROMACTED: Stipendije, udžbenici, edukacije

Autor: InfoKG
15:00 | Petak, 15 11 2019

Članovi Institucionalne radne grupe u okviru Programa ROMACTED, sa ukupnim budžetom za realizaciju od 13,5 hiljada evra, definisali su projektne aktivnosti i prioritete u realizaciji, u čijem će centru biti mladi kroz otvaranje stipendijskog programa za romske srednjoškolce i studente, obezbeđivanje udžbenika, podrška onima koji su ostvarili zapažene rezultate u oblasti sporta i obrazovanja. Predviđene su edukativne radionice na temu prevencije nasilja u porodici, narkomanije i reproduktivnog zdravlja, te otvaranje Romskog kulturnog centra.

Grad Kragujevac je ove godine na osnovu Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma dobio pet projekata koje finansira EU, a Program ROMACTED je jedan od njih. 

Na prethodnim sastancima Institucionalne radne grupe bavili smo se utvrđivanjem liste prioriteta i projektnih aktivnosti, nadležnosti i obaveza lokalne samouprave i partnera na projektu kao i izradom zajedničkog Akcionog plana ovog programa kojim su predviđene mere aktivnosti, očekivani rezulati i sve to vezano za rokove implementacije projekta, rekao je prof. dr Nedeljko Manojlović, član Gradskog veća za obrazovanje, predsednik Institucionalne radne grupe i podsetio da je grad za sredstva iz ROMACTED-a konkurisao u saradnji sa Obrazovno–kulturnom zajednicom Romanipen i da je ukupan budžet za realizaciju projekta 13,5 hiljada evra, od kojih grad učestvuje sa 5 hiljada evra.

Prema rečima Tanje Đorđević, facilitatora na programu ROMACTED pored ostalih na listi prioriteta za realizaciju jeste otvaranje stipendijskog programa za romske srednjoškolce i studente, definisanje kriterijuma i otvaranje poziva, formiranje komisije koja će o tome odlučivati. Podrška mladim talentovanim Romima i Romkinjama koji su ostvarili zapažene rezultate u oblasti sporta i obrazovanja i na taj način njihova promocija. Obezbeđivanje udžbenika za osnovce koji ih nisu dobili kroz projekat besplatnih udžebenika, rad na povećanju broja romske dece, naročito devojčica u srednjem, višem i visokom obrazovanju. 

Kao jedan od predloga, ističe facilitatorka Đorđević, jeste i rad i saradnja sa Kancelarijom za mlade grada Kragujevca i uključivanje mladih Roma u šire društvo, vaučeri za učenike osnovnih i srednjih škola iz porodica lošeg materijalnog položaja za nabavku zimske garderobe i obuće, organizacije izleta za decu. Pored toga predviđene su edukativne radionice za mlade na temu prevencije nasilja u porodici, narkomanije i reproduktivnog zdravlja, a radi očuvanja i negovanja kulturnog identiteta ove nacionalne manjine programom je predloženo osnivanje romskog kulturnog centra.