InfoFoto: kragujevac.rs

Grad Kragujevac primer dobre prakse u uspostavljanju FUK – a i interne revizije na lokalu

Autor: InfoKG
11:00 | Subota, 05 11 2022

Grad Kragujevac je primer dobre prakse u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije na lokalu. Ovo je poručeno sa dvodnevne konferencije RELOF2 u Vrnjačkoj Banji na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati.

O ostvarenim rezultatima na konferenciji su govorile Marija Šapić, v.d. načelnika Gradske uprave za ljudske resurse i zajedničke poslove i Milijana Ratković, v.d. načelnika Gradske uprave za finansije i javne nabavke.

Grad Kragujevac je uz podršku RELOF – a uspostavio zajedničku internu reviziju sa JKP Vodovod i kanalizacija. To praktično znači da služba za internu reviziju grada Kragujevca vrši uslugu interne revizije u preduzeću čiji je osnivač. To je prvi slučaj u praksi i pokazao se kao izuzetan primer.

Da su lokalne samouprave u poslednjih pet godina postigle značajan napredak u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije (IR) pokazuju i rezultati istraživanja koje je sprovedeno ove godine. Na uzorku od 127 lokalnih samouprava, 164 lokalnih javnh preduzeća i 157 indirektnih budžetskih korisnika jedinica lokalne samouprave, pokazalo je da je sistem FUK u najvećem procentu uspostavljen u opštinskim i gradskim upravama (70,1%), a u najmanjem kod indirektnih budžetskih korisnika –vrtića, ustanova kulture i sporta i drugih ustanova lokalne samouprave (39,1%). Kod lokalnih javnih preduzeća sistem FUK je uspostavljen u procentu od 63,4 odsto.

Kada je interna revizija u pitanju, nisu primećene značajne promene u broju lokalnih samouprava sa uspostavljenom funkcijom interne revizije, 50,4 odsto aknketinarnih opština i gradova ima interne revizore. Značajan napredak je načinjen u broju javnih preduzeća koja su uvela ovu funkciju. U 2022. godini 30,5 odsto javnih preduzeća na lokalu ima interne revizore, dok ih je u 2018. godini imalo samo 17 odsto. Kada su u pitanju indirektni budžetski korisnici lokalnih samouprava internu reviziju ima svega 10,8 odsto. Od 127 anketiranih lokalnih samouprava 50 njih ima i FUK i internu reviziju, dok 25 opština i gradova nema ni jedno ni drugo.

Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji 2 (RELOF2) pružao je u proteklih sedam godina podršku za 48 lokalnih samouprava u uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, uvođenju inovativnih modela u javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Projekat RELOF2 podržava Vlada Švajcarske preko Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO).