InfoFoto: Ilustracija - kragujevac.rs

GV: Bašte restorana i kafića u Кragujevcu moći će da rade i zimi

Autor: Branko Vukašinović
12:30 | Petak, 13 11 2020

Bašte restorana i kafića u Кragujevcu moći će da rade na otvorenom i zimi, a to je omogućeno izmenama gradskog pravilnika o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama, odlučeno je na sednici Gradskog veća. Vlasnici koji imaju važeće odobrenje za postavljanje bašte tipa “A” ili “B” zahtev treba da podnesu Gradskoj upravi nadležnoj za komunalne poslove, u kome se navodi period za koji se traži produžetak važenja odobrenja. 

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo dopunu Pravilnika o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama, kojom je omogućeno postavljanje bašte tokom cele godine.  

Vlasnici koji imaju važeće odobrenje za postavljanje bašte tipa “A” ili tipa “B” zahtev treba da podnesu Gradskoj upravi nadležnoj za komunalne poslove, u kome se navodi period za koji se traži produžetak važenja odobrenja. 

Gradska uprava nadležna za komunalne poslove donosi rešenje kojim se dozvoljava produžetak važenja odobrenja za zauzeće javne površine. Gradska uprava nadležna za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda, utvrdiće visinu naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne svrhe, na način i u postupku saglasno odredbama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Кragujevca i Zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija”, saopštilo je Gradsko veće.