Info

JSP Najavljuje utuženja za neredovne platiše

Autor: InfoKG
12:00 | Nedelja, 24 10 2021

Javno stambeno preduzeće Kragujevac za novembar najavljuje pokretanje izvršnih postupaka prinudne naplate zaostalih dugovanja za komunalne usluge prema građanima koji nisu izmirili mesečne obaveze.

Iz ovog preduzeća pozivaju građane da provere stanje svojih dugovanja, a to mogu učiniti lično, telefonskim putem ili elektronskom poštom.

Kroz distribuciju septembarskog računa za komunalne usluge Javno stambeno preduzeće Kragujevac uputilo je građanima opomene pred utuženja.

Da bi izbegli nepotrebne neprijatnosti, korisnici usluga sistema objedinjene naplate bi trebalo da se informišu o visini zaostalih dugovanja.

U dva ranija ciklusa sklapanja sporazuma o reprogramu, građanima je omogućeno razlaganje duga za komunalne usluge, odnosno otplata na rate.

Međutim, određeni broj njih izgubio je ritam u otplati rata i redovnih troškova, pa će se utuženje odnositi i na te građane.

Upoređivanje evidencije sa proknjiženim uplatama u Javnom stambenom može se obaviti besplatnim pozivom na broj: 0800-110-018 i upućivanjem elektronske pošte na mail adresu reklamacije@jspkragujevac.rs.

Izvor: RTK