Info

Karijerna akcija za nove poslove u Kragujevcu: Drugi krug Javnog poziva za poslodavce

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Subota, 25 03 2023

Grad Kragujevac raspisao je drugi krug Javnog poziva za poslodavce za učešće u merama za osposobljavanje i učenje, radi sticanja potrebnih znanja i veština u okviru projekta „Karijerna akcija za nove poslove u Kragujevcu“. Otvoren je do 27. marta. Cilj je unapređenje zapošljivosti 42 teže zapošljiva lica kroz obuku na radnom mestu, od čega 70 odsto čine žene sa teritorije Grada Kragujevca.

Pomenuti projekat sprovodi se u okviru projekta „Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pilotiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje“. 

Tehničku i finansijsku podršku sprovođenju ovog projekta pruža globalni program „Migracije za razvoj IIIˮ, koji u Srbiji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u okviru Nemačke razvojne saradnje. 

Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti 42 teže zapošljiva lica kroz obuku na radnom mestu, od čega 70 odsto čine žene sa teritorije Grada Kragujevca.

Obuke će biti napravljene po meri (tailor-made) za potrebe lica i poslodavaca koji će učestvovati na programu, a u zavisnosti od stepena složenosti zanimanja, sa fokusom na sticanje praktičnih veština. Trajaće oko dva meseca i sprovodiće se kod poslodavaca.

Uz podršku mentora i nakon inicijalnog treninga polaznici će učestvovati u procesu rada ravnopravno sa ostalim zaposlenima i na taj način, kroz neposredan rad, steći iskustvo. Onim polaznicima koji polože završni ispit, zadovolje druge kriterijume poslodavaca i koji se pokažu kao najbolji, poslodavac treba da ponudi zaposlenje.

U skladu sa budžetom Projekta „Karijerna akcija za nove poslove u Kragujevcu“, Grad Kragujevac i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedili su sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuka, a najviše do 45.000 dinara mesečno po polazniku, kao i troškove mentora u procesu obuke u iznosu od 15.000 dinara mesečno po mentoru.

Uslovi, obaveze poslodavaca, kriterijumi, način prijavljivanja i druge važne informacije kao i obrazac prijave precizirane su u tekstu Javnog poziva koji je objavljen na zvaničnoj prezentaciji grada Kragujevca.

Po završetku drugog kruga javnog poziva za poslodavce, koji je otvoren do 27. marta, biće definisane rang liste, nakon čega će biti raspisan i javni poziv za korisnike.

Zainteresovani poslodavci više informacija mogu dobiti u Odeljenju za upravljanje projektima Gradske uprave za razvoj i investicije, putem e pošte ljsobic@kg.org.rs ili na broj telefona 060/2340119.

Za više informacija o ovom projektu Ministarstva za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja, posetite veb sajt inovacije.minrzs.gov.rs.