Info

Kragujevac ponovo ima problem sa odnošenjem smeća? Trajno ili trenutno?

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Ponedeljak, 13 09 2021

Poslednjih dana primetno je na ulicama Kragujevca da su kontejneri neretko prepunjeni i čini se da se komunalni otpad ne iznosi redovno, pa ga ima i oko posuda za odlaganje. Kragujevčanima ova situacija počinje da liči na onu od pre par godina kada se grad "davio" u smeću. Ima li mesta panici? Portal InfoKG istražio je u čemu je problem.

- Poslednjih desetak dana postoji problem sa ispravnošću mehanizacije u Sektoru čistoće, ali sve aktivnosti koje su predviđene planom i programom sakupljanja otpada se izvršavaju. Pojedine lokacije nisu čišćene u skladu sa dinamikom odvoza zbog nedostatka ispravnih vozila, već sa zakašnjenjem od jednog dana, navode iz JKP Šumadija za naš portal.

Problem je, kažu, trenutan i pojašnjavaju jedan od mogućih razloga zašto izgleda kao da se smeće ne odvozi redovno: 

- Naši sugrađani su navikli na redovnost vršenja usluga sakupljanja otpada u određenim terminima u toku dana, ali u programu sakupljanja otpada utvrđeno je kojim danima se preuzima otpad, ali ne i određena satnica. 

Dnevne količine sakupljenog otpada pokazatelj su, tvrde iz preduzeća, da se otpad na teritoriji grada redovno sakuplja. 

- Na dnevnom nivou sakupi se 200 tona komunalnog otpada.

Novoizgrađeni stambeni objekti takođe su jedan od izazova u odvoženju otpada, jer investitori ne poštuju regulative.

- Veći problem u sakupljanju otpada na teritoriji grada predstavljaju novoizgrađeni stambeni objekti na čijim lokacijama nema posuda za sakupljanje otpada, a koje su investitori dužni da obezbede i postave u skladu sa normativima (broj posuda prema broju domaćinstava), tako da JKP Šumadija  Kragujevac može nesmetano i bezbedno da ih prazni.

Ostaje da se vidi da li je ovaj problem samo posledica trenutnih poteškoća, kao što tvrde iz JKP Šumadija, ili Kragujevac opet upada u fazu kuburenja sa iznošenjem komunalnog otpada.