InfoFoto: ilustracija

Nakon obuka, radno angažovano sedam lica sa dna socijalne lestvice

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Subota, 01 06 2019

Razvojni biznis centar je, u partnerstvu sa gradom, sproveo obuku za 19 lica, od kojih je sedmoro radno angažovano. Osposobljeni su za pomoćnike pekara i montere suve gradnje.

Reč je o inicijativi Razvojnog biznis centra “Podrška zapošljavanju lica bez kvalifikacija” čija ciljna grupa su lica koja su uglavnom na dnu socijalne lestvice, najbrojniji su na evidenciji NSZ i korisnici su socijalne pomoći. 

Razvojni biznis centar je, u partnerstvu sa gradom, sproveo obuku za 19 lica, od kojih je sedam radno angažovano, što je dobar procenat. 

U roku od dva meseca, osim kraćeg teorijskog i dužeg praktičnog obučavanja na radnom mestu, osposobljeni su za pomoćnike pekara i montere suve gradnje. 

U saradnji sa kompanijama kroz obuku za montera suve gradnje prošlo je osam mladih bez kvalifikacije, dok je obuku za pomoćnog pekara prošlo 11 žena.

Utrošena sredstva za takvu vrstu obuke iznose 690.000 dinara, a uključuju i novčanu nadokanadu kao vid motivacije. 

Članovi Gradskog saveta za zapošljavanje saglasni sa sa predlogom Razvojnog biznis centra da se za narednu godinu razmotri mogućnost finansiranja ovakvog vida podrške zapošljavanja lica bez kvalifikacija za deficitarna, a jednostavna zanatska zanimanja.