InfoFoto: siemens.rs

PLAĆENE obuke u kragujevačkim kompanijama prilika da mladi steknu ISKUSTVO i ZAPOSLE SE

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Ponedeljak, 16 09 2019

Mladi Kragujevčani u prilici su da kroz jednomesečni program obuka u kragujevačkim kompanijama steknu iskustvo koje poslodavci traže pri zapošljavanju i da u nekoj od njih pronađu i radno mesto. Za to će dobiti i naknadu u bruto iznosu od 20.000 dinara. Rok za prijave na javni poziv je 1. oktobar.

Grad Kragujevac i Business Innovation Programs (BIPS), u okviru projekta Novi poslovi za mlade u Kragujevcu, koji podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije raspisali su javni poziv za program obuka na radnom mestu.

Program obuka na radnom mestu predstavlja direktan odgovor na problem sa kojim se suočavaju mladi nezaposleni sa teritorije Grada Kragujevca – nedostatak praktičnog iskustva i veština koje poslodavci zahtevaju, što im značajno otežava put do zaposlenja. Program obuka je zamišljen tako da mladima pruži priliku da steknu praktično iskustvo kroz direktan rad u različitim kompanijama i da se, po završetku programa, zaposle u nekoj od partnerskih kompanija.

Neke od kompanije koje učestvuju u programu su AMM Manufacturing, Siemens Mobility, Addiko banka, Technomedia i druge (detaljnije na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Kragujevca).

Program obuka traje mesec dana, tokom kojih će polaznici odlaziti u partnerske kompanije i, kroz rad sa iskusnim mentorima, sticati praktično iskustvo u svom zanimanju. Tokom trajanja obuke predviđena je nadoknada u bruto iznosu od 20.000 dinara. Svi mladi koji završe obuku i polože završni ispit dobiće sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Za obuke mogu da se prijave ladi do 30 godina starosti, bilo kog obrazovnog profila i stepena obrazovanja, sa prebivalištem na teritoriji Grada Kragujevca, sa željom da steknu praktično iskustvo u svom zanimanju.

Kriterijumi za selekciju su relevantno formalno obrazovanje, u zavisnosti od zanimanja, bez iskustva u svom zanimanju, motivisanost i spremnost za učenje i rad, spremnost da se prihvati zaposlenje na kraju obuke.

Radnu biografiju možete poslati na e-mail vd@bips.no. Konkurs je otvoren do 1. oktobra.