Info

Posao za 90 lica iz kategorije teže zapošljivih

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Četvrtak, 19 07 2018

U periodu od 15. juna do 16. jula 13 poslodavaca podnelo zahteve za prijavu u radni odnos na neodređeno radno vreme 35 lica na novootvorenim radnim mestima, koja se nalaze na evidenciji NSZ, a spadaju u kategoriju teže zapošljivih. Konkurs za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini završen je u ponedeljak, a pristiglo je 13 zahteva za 54 lica, takođe iz kategorije teže zapošljivih. 

Javnim pozivom poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima za 2018. godinu, koji zajednički sprovode Grad Kragujevac i Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Kragujevac, predviđeno je zapošljavanje 90 lica iz kategorije teže zapošljivih koji se nalaze na evidenciji NSZ.

Javni poziv otvoren je do 30. septembra, rečeno je na sednici Gradskog saveta za zapošljavanje i upućen je poziv zainteresovanim poslodavcima da, ukoliko ispunjavaju uslove za dobijanje subvencije u jednokratnom iznosu, apliciraju u datom roku.

Javni radovi

Konkurs za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini završen je u ponedeljak 16. jula. Na konkurs je pristiglo 13 zahteva za 54 lica, takođe iz kategorije teže zapošljivih. 

Prema rečima Jelene Zornić, zahtevi nisu bodovani jer bi članovi Saveta trebalo da donesu odluku po pitanju angažovanja. Naime, pristigli zahtevi gotovo tri puta prekoračuju budžet za ovaj konkurs, pa su članovi odložili donošenje odluke po ovoj tački dnevnog reda radi razmatranja načina i perioda angažovanja lica za javne radove, zaključeno je na sednici Gradskog zaveta za zapošljavanje.