InfoFoto: kragujevac.rs

Zahvaljujući subvencijama grada i NSZ 79 ljudi dobilo posao

Autor: Branko Vukašinović
10:00 | Utorak, 23 07 2019

U okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2019., za šta su Nacionalna služba za zapošljavanje i lokalna samouprava opredilili 12,7 miliona dinara, do posla je došlo 79 ljudi. Od tog broja novac je na ovaj način dobilo 21 lice za samozapošljavanje, šest poslodavaca za angažovanje 30 osoba na javnim radovima i 19 poslodavaca za zapošljavanje 28 ljudi iz kategorije teže zapošljivih.  

Za programe i mere aktivne politike zapošljavanja za 2019. opredeljeno je oko 12,7 miliona dinara. Od toga, lokalna samouprava je obezbedila 6,9, a Nacionalna služba za zapošljavanje 5,7 miliona dinara. Novac je opredeljen za tri programa: subvencije poslodavcima za zapošlјavanje teže zapošlјivih lica, javne radove i samozapošlјavanje.

U prvom krugu, krajem juna, u okviru programa dodele subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima obezbeđen je posao za 13 osoba u isto toliko firmi. Za te namene je utrošeno blizu 2,2 miliona dinara. 

U drugom krugu, za program samozapošljavanja 21 lice dobilo je ukupno 4,3 miliona za započinjanje sopstvenog biznisa, za angažovanje 30 lica na javnim radovima šest poslodavaca dobilo je 3,4 miliona, dok je subvencije u iznosu od gotovo 2,6 miliona dobilo šest poslodavaca za zapošljavanje 15 lica iz kategorije teže zapošljivih. Ukupna vrednost dodeljenih odluka i ugovora u drugom krugu je oko 10,3 miliona dinara.

Tim povodom organizovana je svečanost u Skupštini grada, na kojoj su dodeljene odluke i ugovori nezaposlenim licima i poslodavcima. Tom prilikom, član Gradskog veća za privredu Radomir Erić izjavio je da su na ovaj način  predviđena sredstva od 12,7 miliona dinara po prvi put realizovana sa 98 odsto.

To je značajan uspeh, jer je u prethodnom periodu inetersovanje poslodavaca, pa čak i fizičkih lica bilo slabo. Ove godine vodili smo intenzivnu kampanju putem medija, organizovanjem tribina i prezentacija. Rezultat koji smo ostvarili predstavlja podstrek da iduće godine konkurišemo kod resornog ministarstva za više sredstava i da praksom koja daje dobre rezultate doprinesemo nastavku pozitivnog trenda na tržištu rada”, rekao je član Gradskog veća za privredu i predsednik Komisije za dodelu subvencija, Radomir Erić.  

Direktorka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu, Gorica Bačanin  na svečanosti je naglasila da je ovo najbolji dokaz kako se zajedničkim delovanjem može doći do dobrih rezultata. 

Interesovanje je bilo veliko. U Kragujevcu su za samozapošljavanje u saradnji sa gradom odobrena sredstva za 21 lice, koje se odlučilo za raznovrsne delatnosti od proizvodnje hrane za životinje, uslužne delatnosti, metaloprerađivačke, advokatska kancelarija, stomatološka ordinacija. Analize pokazuju da je održivot biznisa u prvoj godini čak 70 posto, što znači da će dobar deo njih naredne godine moći da se pojavi kao poslodavac i zaposli nova lica”, rekla je direktorka Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu, Gorica Bačanin.

Sa svečanosti u Skupštini grada je poručeno da je praksa pokazala da se problem nezaposlenosti i problem nalaženja odgovarajućeg kadra za nova radna mesta može prevazići samo intenzivnom saradnjom Nacionalne službe za zapošljavanje sa poslodavcima, lokalnom samoupravom i obrazovnim institucijama.