Info

Reciklomat u kvaru

Autor: Jovana Mladenović
09:00 | Subota, 27 02 2021

Zbog kvara na Reciklomatu ova "pametna mašina" koju Kragujevčani rado korite, trenutno nije u funkciji.

Problem je nastao usled kvara dva vitalna dela uređaja – senzora za propuštanje ambalaže i aplikacije za prepoznavanje tipa ambalažnog otpada.