InfoFoto: kragujevac.rs

Strategijom održivog razvoja do ekonomskog rasta i zapošljavanja u Kragujevcu

Autor: Branko Vukašinović
13:00 | Utorak, 14 02 2017

Gradsko veće utvrdilo je predlog odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja grada Kragujevca i uputilo odbornicima lokalnog parlamenta na razmatranje i odlučivanje. Strategija bi trebalo da obezbedi stabilni i održivi ekonomski rast i zapošlјavanje, socijalni napredak i smanji siromaštvo, promoviše inovacije, omogući efikasnu zaštitu životne sredine i unapredi kvalitet života građana.

Gradsko veće donelo je odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta grada u 2018. godini za finansiranje i sufinansiranje programa odnosno projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Kragujevac. To se odnosi na programe i projekte koji doprinose zaštiti i unapređenju lјudskih i manjinskih prava, promociji grada Kragujevca, rodnoj ravnopravnosti i afirmaciji prava žena, očuvanju kulturne, istorijske i verske tradicije, većoj uklјučenosti marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu, zaštiti i pomoći žrtvama nasilјa u porodici i mobinga, podsticaj nataliteta.

Utvrđen je predlog zaklјučka o prihvatanju planova rada Apoteke Kragujevac, Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica", kao i svih ustanova kulture i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odličivanje. Na sednici je donet i pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta.

Članovi veća doneli su i program podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 14 miliona dinara. Program podške trebalo bi da doprinese modernizaciji proizvodnje i jačanju proizvodne konkurentnosti, povećanju produktivnosti, smanjenje proizvodnih troškova, dostizanje nacionalnih i EU standarda.