InfoFoto: JKP Šumadija

“Šumadija” održava javnu rasvetu, al’ kvar prijavljujemo mesnoj zajednici

Autor: Branko Vukašinović
11:00 | Petak, 26 03 2021

Javno komunalno preduzeće “Šumadija” od februara ove godine održava javnu rasvetu u Kragujevcu i do sada su otklonjeni kvarovi na više od 80 trafo stanica na gradskom i seoskom području. Međutim, ukoliko dođe do kvara, građani ne zovu ovo preduzeće, nego mesnu zajednicu. To pojedini Kragujevčani negoduju, jer, kako tvrde, zbog takve procedure, popravku kvara na uličnom svetlu čekaju po nekoliko dana, a i duže.  

U okviru JKP “Šumadija” formirana je posebna Služba koja od februara ove godine radi na održavanju, zameni, popravkama i postavljanju elektroinstalacija, rasvete i javnog osvetljenja u selima i gradu. Za potrebe Službe javne rasvete nabavljene su dve nove hidraulične dizalice za specijalne namene. 

Formirane su tri ekipe koje su svakodnevno maksimalno angažovane na terenu. Do sada su obišle više od 80 trafo stanica u gradskom i prigradskom području, rešavajući zatečene kvarove. U seoskim Mesnim zajednicama izvršen je veliki broj intervencija ne samo u trafo stanicama, već i na samim stubovima rasvete, spojevima, podzemnim i nadzemnim instalacijama”, poručuju iz JKP “Šumadija”. 

Međutim, kada je reč o javnoj rasveti, prijava kvara nije ista kao za struju i vodu, kada zovemo “Elektrošumadiju” ili “Vodovod”. U ovom slučaju kvar na javnoj rasveti ne prijavljujemo Javno komunalnom preduzeću “Šumadija, nego svojoj mesnoj zajednici. Potom se mesna zajednica obraća Gradskoj upravi od koje Služba javne rasvete dobija nalog za rešavanje problema na terenu. 

Ovakvu proceduru prijave kvara na javnoj rasveti negoduju pojedini Kragujevčani. Oni tvrde da zbog toga popravku kvara na uličnom svetlu čekaju po nekoliko dana, a i duže.

Galerija slika