Info

Utvrđen Predlog odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu, projektovani prihodi i rashodi u istom iznosu

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Utorak, 10 12 2019

Gradsko veće utvrdilo je Predlog odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu i uputilo odbrnicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. 

Ukupni prihodi i primanja utvrđuju se u iznosu od 9,927 milijardi dinara i to: sredstva iz budžeta 9,476 milijardi dinara, sredstva iz ostalih izvora 446 miliona dinara i sredstva iz sopstvenih izvora od 5 miliona. 

Rashodi i izdaci utvrđuju se u iznosu od 9,927 milijardi dinara i to: tekući rashodi u iznosu od 6,975 264 000, izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 2,454 336 000 dinara i izdaci za otplatu glavnice  497 400 000 dinara.

Nacrt odluke o budžetu urađen je u skladu sa Uputstvom ministarstva finansija za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu, sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, saopštava Gradsko veće. 

Pred članovima gradskog parlamenta naći će se i Predlog zaključka o prihvatanju planova o izmeni planova rada Doma zdravlja Kragujevac, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Zavoda za stomatologiju za tekuću godinu, zbog usaglašavanja prihoda i rashoda i prenamene neutrošenih sredstava.