Info

Za mere aktivne politike zapošljavanja NSZ i grad obezbedili 12,7 miliona dinara

Autor: Jovana Mladenović
12:30 | Petak, 03 05 2019

Za realizaciju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu grad Kragujevac i ovdašnja filijala Nacionalne službe za zapošljavanje sklopiće Sporazum vredan 12,7 miliona dinara. 

Saglasnost na zaključenje Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu između grada Kragujevca i Nacionalne službe za zapošljavanje dalo je Gradsko veće. 

Za realizaciju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu obezbeđno je 12,7 miliona dinara. Grad učestvuje sa 6,9 miliona, a Nacionalna služba za zapošljavanje sa 5,7 miliona dinara. 

Za program javnih radova opredeljeno je 3,4 miliona, dok je za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima opredeljeno 4,8 miliona dinara. Subvencije za samozapošljavanje planirane su u ukupnom iznosu od 4,4 miliona dinara.