Kultura

Izložba dečjih radova nastala kroz projekat "Žižak"

Autor: Jovana Mladenović
13:30 | Sreda, 15 01 2020

Izložba dečjih radova, nasatla kao rezultat aktivnosti projekta "Žižak" Centra za kreativni razvoj "Prsti", koji je sufinansirao Grad Kragujevac, biće otvorena sutra od 18 časova u oganku Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Staroj koloniji.

Centar za kreativni razvoj "Prsti" je udruženje građana koje više decenija održava kvalitetnu saradnju sa Gradom. U tom kontinuitetu Centar je dobio podršku Grada za realizaciju programa koji u svom prioritetu ima inventivno-kreativni razvoj omladine i dece iz socijalno marginalizovanih grupa, kao i natprosečno nadarene dece iz oblasti vizuelnih umetnosti. 

Sam program je sadržao 48 radionica. Sistem rada je obuhvatao 24 likovne i 24 foto radionice, gde su polaznici bili determinisani polom, uzrastom i vaspitno-obrazovnom institucijom iz koje dolaze. Sve osnovne i srednje škole, kao i Crveni krst Kragujevac i Kneginja Ljubica, su bili obavešteni o početku realizacije programa na teritoriji grada Kragujevca i Šumadijskog okruga. Likovne radionice su bile realizovane u Drugoj kragujevačkoj gimnaziji, dok su foto radionice uključivale turistički afirmativne lokacije Grada.

Projekat "Žižak" ima direktne efekte na podsticanje kreativnih, inventivnih razvojnih procesa kod direktnih konzumenata (polaznika kursa), a indirektne kod ostalih članova porodice i šire, putem vršnjačke edukacije. Indirektni efekti su sklanjanje dece sa ulica, učenje istih da konstruktivno koriste socijalne mreže i IT tehnologiju, zatim manuelno razvijanje grafo motorike i razvoj estetske i konstruktivne faze ličnosti polaznika. Tu su i promovisanje zdravih stilova života, promovisanje vaspitno-obrazovnih institucija za doživotno i neformalno učenje, razbijanje tabua forme učionice i primena Sokratove nastave u prirodi, kao i korelacija sa turističkim, istorijskim, geografskim lokalitetima Grada koji uče, kako polaznike tako i okruženje da brinu o svom gradu u ekološkom smislu, o njegovoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu.