InfoFoto: kragujevac.rs

Delegacija UNICEF-a posetila Kragujevac povodom realizacije projekta “Podsticajno roditeljstvo kroz igru”

Autor: Branko Vukašinović
15:00 | Utorak, 27 08 2019

U okviru realizacije petogodišnjeg projekta “Podsticajno roditeljstvo kroz igru“, Kragujevac je posetila direktorka UNICEF-a za Srbiju Ređina De Dominićis sa saradnicima. Reč je o projektu čiji je glavni cilj da se roditeljima pruže kapaciteti, podrška i znanje, kako da kroz igru pomognu svojoj deci da na najbolji mogući način razviju svoje potencijale.  

Kragujevac je jedan od šest gradova u Srbiji u kojima će u narednih pet godina biti realizovan projekat “Podsticajno roditelјstvo kroz igru”, koji realizuje UNICEF, uz podršku Lego Fondacije. Prilikom posete delegacije UNICEF-a Kragujevcu, održan je i sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i institucija koje će biti uklјučene u realizaciju projekta, među kojima su Dom zdravlјa, Centar za socijalni rad „Solidarnost“, predškolske ustanove „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“ i koordinator za romska pitanja. Plan je da u Kragujevcu ovim projektom bude obuhvaćeno 10.000 dece, od rođenja do 6 godina starosti, i njihovih roditelja. 

Projekat je orijentisan ka dalјem jačanju postojećih platformi za pružanje usluga koje podržavaju resorna ministarstva (zdravlјa, prosvete i socijalnih pitanja) i pružanju podrške za proširenje usluga na lokalnom nivou, što su kao prioritet izdvojili Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, istakla je direktorka UNICEF- a za Srbiju. Projekat je u fazi pripremnih aktivnosti, što podrazumeva mapiranje partnera i uspostavlјanje intersektorske saradnje na lokalnom nivou, kao i obezbeđivanje stručne podrške za realizaciju dalјih aktivnosti”, saopšteno je iz Gradske uprave. 

Projekat će, pored Kragujevca, biti realizovan i u Novom Sadu, Beogradu, Boru, Vranju i Novom Pazaru, a njime će biti obuhvaćeno ukupno 60.000 dece i njihovih roditelja. Ovi gradovi su odabrani na osnovu broja dece ranog uzrasta, geografske lociranosti, učešća u drugim projektima, razvijenosti usluga za decu i porodice i intersektorske saradnje, zastuplјenosti društveno osetlјivih grupa u lokalnom stanovništvu.