Info

Donet Pravilnik o sufinansiranju dela troškova za realizaciju mera energetske tranzicije

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Subota, 22 05 2021

Na osnovu Odluke o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske efikasnosti, Gradsko veće je donelo Pravilnik o sufinansiranju dela troškova za realizaciju mera energetske tranzicije. 

Ove mere predviđene Pravilnikom sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su vlasnici stambenih objekata na teritoriji grada Kragujevca.

Mere energetske tranzicije koje Grad može da sufinansira odnose se na postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica, zamenu spoljnih prozora i vrata, nabavku i ugradnju kotlova na gas, toplotnih pumpi, instalaciju solarnih kolektora na porodičnim stambenim objektima i one će biti definisane Odlukom o raspisivanju javnog poziva i Javnim pozivom.

Mere će realizovati privredna društva i preduzetnici sa sedištem u Kragujevcu. Privredni subjekat je u obavezi da zaključi ugovor sa Gradom u kojem će biti navedeno da krajnji korisnik može sam da odluči koga će da odabere sa Liste privrednih subjekata.

Postupak za dodelu subvencija započeće raspisivanjem Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u realizaciji mera energetske tranzicije i raspisivanjem javnog poziva za fizička lica.

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u ime grada Kragujevca sprovodiće Komisija za pregled, ocenu i praćenje podnetih zahteva za sufinansiranje dela troškova za realizaciju mera energetske tranzicije.