Info

Konstituisan Savet poslodavaca Univerziteta u Kragujevcu, predsednik izvršni direktor Milanović Industries Group

Autor: Jovana Mladenović
15:00 | Petak, 13 03 2020

U Rektoratu ovdašnjeg Univerziteta održana je konstitutivna sednica Saveta poslodavaca Univerziteta u Kragujevcu. Za predsednika Saveta imenovan je izvršni direktor kompanije Milanović Industries Group Darko Đorić. Saradnja između visokoobrazovnih institucija i privrede prvenstveno predstavlja benefit za studente koji će biti u prilici da u isto vreme stiču akademska i praktična znanja.

Sednici su, kao članovi Saveta poslodavaca, prisustvovali predstavnici najznačajnijih kompanija i organizacija iz Centralne Srbije.

Savet poslodavaca Univerziteta u Kragujevcu, koji broji devet članova, osnovan je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju u cilju kreiranja studijskih programa koji odgovaraju potrebama tržišta rada i savremenim tokovima privrede. Odlukom rektora Univerziteta u Kragujevcu imenovano je pet članova Saveta poslodavaca, dok je četiri člana imenovala Privredna komora Srbije.

Za predsednika Saveta poslodavaca imenovan je izvršni direktor kompanije Milanović Industries Group Darko Đorić, dok je za potpredsednika imenovan Bojan Miličić, direktor kragujevačke filijale Vojvođanske banke a.d. Novi Sad.

Ovom prilikom Đorić je izjavio da saradnja između visokoobrazovnih institucija i privrede prvenstveno predstavlja benefit za studente koji će biti u prilici da u isto vreme stiču akademska i praktična znanja. Ovakav vid saradnje će omogućiti studentima dodatnu edukaciju u cilju sticanja veština i kompetencija koje su značajne za potrebe tržišta rada.

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović predstavio je aktivnosti Univerziteta, projekte, studijske programe i laboratorije, i tom prilikom konstatovao da je sinergija Univerziteta i privrede nezamenjiv pokretač, kako za akademsku zajednicu, tako i za sve organizacije orjentisane ka tržištu rada.