InfoFoto: Ilustracija - Printscreen/YouTube

Pacijenti nezadovoljni zbog neljubaznosti i nepoštovanja njihovog vremena u zdravstvenim ustanovama

Autor: InfoKG
11:00 | Petak, 27 07 2018

Savetniku za zaštitu prava pacijenata u Kragujevcu mesečno se, u proseku, pisanim putem obrati od šest do sedam građana, a znatno je veći broj onih koji probleme sa zdravstvenim ustanova rešavaju medijacijom, bez podnošenja progovra. Primedbe su uglavnom odnose na dostupnost zdravstvene zaštite, poštovanje pacijentovog vremena i kvalitet pruženih usluga.

Iako pravo na dostupnost zdravstvene zaštite podrazumeva da pacijent u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem treba blagovremeno da bude zbrinut na adekvatan način, u praksi se to ponekad ne dešava. Slična je situacija i sa kvalitetom zdravstvenih usluga, koji se odnosi na lјubaznost i način komunikacije medicinskih sestara i tehničara sa pacijentima. Prigovori pacijenata se u navećem broju, odnose i na poštovanje njihovog vremena.

Korisnici usluga zdravstvene zaštite koji nisu zadovolјni tretmanom u zdravstvenim ustanovama, za pomoć mogu da se obrate savetniku za zaštitu prava pacijenata. Kancelarija savetnika za zaštitu prava pacijenata nalazi se u ulici Nikole Pašića  broj 6, na trećem spratu. Otvorena je radnim danima od 7:30 do 15:30.