InfoFoto: Facebook/Akademija ženskog liderstva

Političarke u Kragujevcu unapređuju veštine

Autor: Branko Vukašinović
11:15 | Utorak, 13 09 2016

Akademija ženskog liderstva, program namenjen političarkama svih stranaka, biće održana od 15. do 18. septembra u hotelu “Kragujevac”. Na seminaru o liderstvu će učestvovati tridesetak političarki iz 15 različitih stranaka i političkih pokreta.

Cilj je da učesnice unaprede svoje veštine i znanja o većem političkom učešću i zastupanju, javnom nastupu i političkoj argumentaciji, koje će primenjivati u budućnosti za zagovaranje većeg učešća žena u procesima donošenja odluka.

Akademija ženskog liderstva je dvogodišnji partnerski projekat, započet aprila 2015. godine, koji organizuju Beogradski fond za političku izuzetnost u partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). Projekat pruža podršku liderkama u zalaganju za povećanje učešća žena u izvršnoj vlasti i promociji tema vezanih za rodnu ravnorpavnost. Realizuje se u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde i Centrom modernih veština iz Beograda.